Tips och Nyheter

Senaste artiklar

Minska stress för katt i nytt hem

Att flytta till ett nytt hem är en stress för alla katter. Vi som djurägare kan minska stressen genom att erbjuda en avstressande miljö samt använda oss av lugnande feromoner och Kosttillskott. Det är härligt att våra små familjemedlemmar har olika personligheter. Ibland händer det att våra katter är skygga eller rädda av olika anledningar. Vissa djur som haft en tuff start i livet kan vara lite otrygga då de kommer in i en ny familj, så man måste har tålamod! Det tar lång tid att få dem som har blivit illa behandlade att lita på människor igen. I början får man glädja sig åt de små framstegen.

Introducera katt i hem med andra katter - vad skall man tänka på?

Att introducera en ny katt i ett hushåll som redan har andra katter är en mycket hög stressator och som kattägare bör man tänka efter noga innan man skaffar flera katter. Ditt hushåll måste vara tillräckligt stort så att alla katter kan känna sig trygga och få "ta plats". Detta gäller framförallt inomhus katter som inte har tillgång till utomhusmiljön där de har möjlighet till ett något större revir än det som är möjligt inomhus.

Det finns vissa katter som skulle kunna vara lite lättare att introducera till ett hushåll med flera andra katter:

  • yngre katter
  • kastrerade katter
  • mycket socialiserade katter
  • katter som är släkt
  • katter som har ett vänligt och självsäkert temperament

Olika katter har olika stresströsklar och olika behov. En katt som flyttar in i ett nytt hushåll med flera katter är ofta till en början ranglåg. Katter kan visa stress och otrygghet genom att urinmarkera, klösa, gömma sig, minskad matlust och leklust.

Tänk på att ju fler katter du har desto större anpassningar måste katterna göra för att de skall bli en integrerad och väl fungerande grupp!

Skapa en positiv atmosfär kring den nya katten

De första dagarna skall den nya katten vara i ett eget lugnt och tryggt, där alla kattens grundbehov finns samt leksaker, kattbäddar, klösträd som katten också behöver. Tag gärna med saker från kattens tidigare hem så att den känner igen sig och är trygg. Placera extra matskålar på båda sidorna av dörren in till kattens rum. Lägg i extra god mat. På så vis kan den nya katten och de andra katterna i hushållet känna lukten och närvaron av varandra samtidigt som de gör något trevligt som att äta god mat.

Låt katterna känna lukten av varandra innan de ser varandra

Katter gillar att ha kontroll och är lite misstänksamma mot saker som är nya. Om ni gör introduceringen av den nya katten stegvis är det större chans att det sker utan stress. Låt katterna få utbyta varandras dofter. Du kan lägga mjuka (tex fleece) "snuttefiltar" i katternas bäddar som du sedan byter och placerar på andra sidan dörren. Då kan placera de kattdoftande filtarna nära ställen där katterna ofta vistas men se till att du inte placerar den i en kattbädd/gömställe så att någon katt plötsligt blir utan "krypin". Placera gärna lite godis eller en rolig leksak så förknippar katterna den nya doften med något positivt.

Några dagar efter att katten har anlänt i sitt nya hem och den är helt trygg och lugn, kan ni låta de gamla katterna komma in i den nya kattens rum för att upptäcka och ta in dofter från den nya katten. Under tiden kan den nya katten få vara med någon av familjemedelmmarna och få mat eller lek i till exempel köket (om det går att stänga) under en kort stund. Första gången den nya katten skall få upptänka övriga huset kan den också få göra detta utan att de övriga katterna är närvarande. Ibland går inte detta men om ingen av katterna blir för stressade kan de får tillbringa natten eller någon timme i mattes/husses sovrum eller liknande.

Först se men inte röra

Då katterna inte visar någon oro eller aggressioner mot den andra katten på andra sidan dörren kan ni katterna för börja se varandra på avstånd. Då ni inte vet hur katterna kommer att reagera är det bäst att hå någon slags skiljevägg dem emellan. Ni kan navända kompostgaller i dörren för att de skall kunna se men inte röra varandra. Ni kan även starta med att bara ha öppet en lite springa i dörren så att de kan se men inte gå in/ut ur rummet. Åter igen få katterna att förkinppa den/de nya katterna med något positivt. Detta kan vara leksaker, att ni leker med katterna på vardera sida eller med godismat.

Att få träffa varandra för första gången

När katterna är trygga med att få se den andra katten/katterna kan de få träffas för första gången. Låt bara den nya katten få träffa en av katterna som bor i hushållet åt gången till en början och ta gärna en social och lugn katt. Låt dem få träffa varandra under en kost stund i en positiv atmosfär. Du kan placera 2 st matskålar en bit i från vraandra som de får mat i samtidigt i rummet. Ett annat alternativ som vi nämnt innan är lek som distraktion eller positiv förstärkning. Första gångerna katterna får träffa varandra skall ni alltid vara med och successivt kan besöken förlängas.

Föräldrafritt

Katterna kan få umgås korta stunder (några minuter) med varanadra utan att ni är närvarande, så länge ingen av katterna visar ett aggressivt beteende. Om katterna fungerar frin i hop och de visar sociali beteende så kan du umgås med varandra utan att man är närvarande under korta perioder under hela dagen. Den nya katten får gå tillbaka i sitt egnet trygga rum mellan besöken.

Berika dina katters miljö

Då du skall introducera katterna för varandra så är miljöberikning och stimulering extra viktig. Ni måste berika både katternas fysiska miljö men även deras sociala/mentala miljö. Lek är befriande för katter och många av deras naturliga beteende som smyga, jaga kan utövas i leken. Se till att leka med alla katterna. Lek är också ett grundbehov och en ranglåg katt kanske inte vill leka då en dominant katt "tittar" på. Det kan då behövas att ni leker med en blyg katt separat. En blyg, ranglåg katt kan behöva olika lugna, trygga övningar dagligen. Klappa, borsta med massageborste. En mer dominant och säker katt kan behöva utlopp för mer energi än en lugnare katt. Att stimulera och aktivera denna katt kan hjälpa den att få utlopp för uppdämnd energi och förhindra att negativa känslor får utlopp så som omdirigerad aggressivitet mot de andra katterna.

Använd maten som berikning! Skapa lite kluriga mat-automater så att katterna får jobba lite för maten. Börja med lätta klurigheter. Några exempel på enklare klurigheter är Funkitty twist´n treat, Nina Ottosson Cat pyramid. En något svårare mat-aktiveringsprodukt är Funboard som har flera olika klurigheter i en och samma produkt.

Tillgodose kattens grundbehov

För att minimera stress, se alltid till att kattens grundbehov är uppfyllda;

Tillgång till mat och vatten

Mat och vattenskålar skall placeras så katten om den är blyg kan dricka och äta på flera ställen i hushållet. Matplatsen skall vara en trygg och lugn plats i hemmet (ställ inte matskålen jämte en brummande, läskig tvättmaskin) Det samma gäller om man har fler katter så skall man placera skålar så alla katterna kan äta i fred även de ranglåga katterna. Det duger inte att ge alla katter sin egen matskål men att sedan placera dem jämte varandra eller nära i köket. Vissa katter föredrar att dricka från rinnande vatten. Då kan en vattenfontän som till exempel Drinkwell trigga katterna till att dricka mer.

Tillgång till gömställen

Katter tycker om att ligga lite högre och titta ned på omgivningen. Klätterträd med flera avsatser är en bra lösning. Men väl fästa hyllor på väggen är också perfekta ställen där katten kan ligga och spana eventuellt gömma sig. Gömställen på golvnivå kan också vara bra. En begagnad pappkartong som du skär ut en dörr i kan fungera som gömställe. Gömställen skall finnas både i inomhusmiljön och utomhus. Om du har flera katter se till att dte finns gömställen för katter som vill ligga ensamma men även gömställen/hyllor där katter som vill "gosa" tillsammans kan få plats. KONG Triangle play mat är ett gömställe och lekplats i ett. Perfekt att låta kattuppfödaren ha hos sig för att sedan denna skall få följa med till kattens nya hushåll. Detta skapar en känsla av trygghet.

Tillgång till kisslåda

Alla katter skall ha en låda är regeln. Vissa katter som är blyga tycker om att se sina kattkompisar och även människor då de gör sina behov. Om du inte vet vilket behov din katt har se till att ha en kattlåda med tak och en utan tak där katten kan se omgivningen och eventuella hot. Placeringen av lådan är även viktig. Du kan ha en på toaletten men om du har en blyg katt eller ranglåg katt så kan katten bli osäker att gå på lådan som blir svårtillgänglig i ett rum. Bättre är då att placera den i ett hörn där katten har fri sikt framför sig men inte behöver hålla koll bakom ryggen. Katter har också olika preferenser på vilken kattsand de vill ha. Vissa vill ha klumpbildande och andra vill ha träpellets etc. Tänk på att vissa lerbaserade/klumpbildande kattsander kan leda till att katten utvecklar sjukdomen hypertyreos som äldre katt. Det finns ekologiska och kattsander som inte öka risken för hypertyreos ett exempel är Ecolife kattsand som är gjord på naturligt växtmaterial från ärtväxter.

Lugnande doftferomoner

Feliway Classic - då du vill minska stress i nya obekanta situationer/miljöer

Alla däggdjur kommunicerar med doftämnen sk. Feromoner. I produkten Feliway har man utvunnit lugnande fermoner från olika utsöndringsställen- från  ansiktet och feromoner som kattmamman avger då hon diar sina ungar vilket sänker välbefinnande. Katten gnider av lugnande doftferomoner mot föremål som den vill markera då den är avstressad och känner välbefinnande. Dessa doftämnen förmedlar lugn till katter som i vissa situationer är stressade. Katter är individer och blir stressade av olika saker tex bilåkning, flytt, tillskott eller flytt av både djur och människor i hushållet. Ansiktsferomonerna får katter som kommer till en ny obekant miljö anpassa sig bättre och få bättre självkänsla i den nya miljö. I sin tur leder det till en minskad risk till att katten vill revirmarkera genom klösning och urinmarkering. Dessa lugnande ansikts- feromoner finner du i produkten Feliway Classic.

Innan du skall hämta hem din katt, sätt in Feliway Classic i uttaget i det rum där katten skall få "landa i". En introduktion av en ny katt till ett nytt hem och en nya familj skall ske gradvis för att katten inte skall få för många nya intryck/stressorer. Det bästa är att katten får  ett eget rum med sina bekanta saker under de första dygnen. Sätt in en doftavgivare med Feliway Classic ca. 1-2 dygn innan ni hämtar katten i rummet där katten kommer spendera sin första tid. Sedan introducerar ni katten för resten av huset och eventuellt resten av katterna men gör det grandvis då ni märker att katten är trygg och självsäker i det första rummet. Låt katten själv bestämma takten då ni introducerar honom/henne för nästa steg. Då ni märker att katten inte blir stressad till exempel med agression mot andra katter så kan man gå vidare.

Feliway Friends - då du vill att dina katter skall vara vänner

2016 introducerades en ny produkt Feliway FRIENDS där man istället använder sig av lugnande feromoner som efterliknar kattmammans lugnande ämnen som hon avgeer då hon är i välbefinnande och diar sina kattungar.  FRIENDS feromonerna har särskild lugnande verkan på katter i flerkatts hushåll. De passar bra då man skall introducera en ny katt till ett hushåll där det redan bor katter. Feliway friends är bra att även den sätta in inför introduktionen av den nya katten. Om introduktionen av den nya katter sker gradvis tillsammans med de lugnande Friends feromonerna så minskar risken att din katt känner sig otrygg. Konflikter mellan katterna minskar och tendensen till att på olika sätt hävda sitt revir genom klös- och urinmarkeringar.

Feliway spray- då din katt skall resa hem till sitt nya hem

Inför hemresan kan du spraya transportburen och bilen innan avfärd så att katten får en lugnare biltur till sitt nya hem. För att minska stress då katten utsätts för nya miljöer spraya 2-3 pumpslag 15 minuter innan katten börjar vistas i utrymmet. I det nya hemmet så är det även bra att någon dag innan katten kommer sätta in en Feliway doftavgivare i kontaktuttaget. Doftavgivaren sprutar ut lugnande feromoner i hushållet. Jag brukar rekommendera mina djurägare att ha på avgivaren i 1 minst en månads tid efter flytt eller adpotion.

Avgivaren täcker lite drygt 30 kvardratmeter, sätt därför avgivaren i det området där katten mest tid. Har du 2 våningsplan är det bästa att köpa 2 avgivare.

Feliway är inget läkemedel och det är inte farligt att använda under längre perioder. Jag har som hemresande veterinär specialintresse av de blyga, lätt stressade djuren. Jag har rekommenderat många av mina katter att använda feliway och har sett hur de kan göra underverk för många individer. 

Många använder sig av feliway livet ut. Olika områden som de kan användas vid är urinmarkering, flytt, transport, åksjuka, nytillskott i familjen, omöblering hemma, fler katts-hushåll, semestervistelse.

Lugnande kosttillskott - Zylkéne

Vid högre stress kan du kombinera Feliway med Zylkéne, Iharmoni som är ett naturligt lugnande kosttillskott. Jag brukar rekommendera att man kombinerar dessa med en gång då det gäller svårare stress tex adpotion av mycket skygga katter. Zylkéne är ett naturligt lugnande som bygger på ämnen som man utvunnit ur kossans råmjölk. Då kon diar sina ungar så blir kalvarna lugna och avslappnande genom att de utsöndrar välbefinnande hormonet oxyticin. Du kan lätt öppna kapslarna och tömma pulvret i mjukmat för att få i kissen det. Starta att ge mycket rädda katter kosttillskottet någon dag innan flytt till minst någon vecka efter ankomsten i det nya hemmet.

Vad behöver jag mer tänka på då jag skaffar katt?

Vaccination - en billig livförsäkring

För ett långt och friskt liv behöver du vaccinera, chipmärka din katt. Detta gör ofta uppfödaren eller katthemmet som ni köper katten ifrån. Men om inte katten är vaccinerad eller chpimärkt kan din veterinär hjälpa dig med detta. Att katten får "landa" i ett eget rum den första tiden är inte bara positivt för att låta den grandvis vänja sig vid den nya miljön. Om du har fler katter så är det också bra att din katt för hamna i "karantän" under ca 2 veckor, särskilt om den inte är vaccinerad. Katter kan bära på sjukdomar som kanske inte syns då ni hämtar katten utan som kan aktiveras vid stress. Ett exempel på en vanlig sjukdom som många katter kan ha är kattherpes. Denna kan man vaccinera sina katter för. Det är bra att se till att övriga katters vaccinationer är uppdaterade så de är skyddade mot eventuella sjukdomar som den nya katten skulle kunna ha. 

Id-märk din katt så den hittar hem

Att id märka sin katt är viktigt om den skulle komma bort. Även strikta inomhuskatter kan råka smita ut genom en öppen dörr eller fönster. Utöver en chipmärkning eller örontatuering så finns den små och smidiga ID tuber som din katt kan ha i sitt katthalsband. I dessa kan ni fylla i era kontaktuppgifter ifall katten skulle springa bort.

Försäkra din katt

Om inte uppfödaren redan har försäkrat katten, som ni kanske kan ta över, så förbered försäkringspappren redan innan ni hämtar katten. Katter är nyfikna djur, särskilt så kattungar, ibland råkar de ut för sjukdom eller olycka. Det är skönt att alltid ha sin katt försäkrad så man som kattägare inte tvingas ta allför tunga beslut om katten skulle behöva större vårdresurser.

Kategori: Katt