Felifriend spray
  • Felifriend spray

Felifriend spray

199,00 kr
Inkl. moms

Felifriend Spray innehåller en syntetisk motsvarighet till kattens ansiktsferomon, vilken minskar kattens oro vid hantering av främmande människor. Genom att spraya Felifriend Spray i händerna före hantering, förenklas denna genom att katten accepterar och bättre tolererar hanteringen.

OBS! Har utgått ur sortimentet!

Kvantitet

  • Snabba leveranser med PostNord (normalt 1-4 dagar) Snabba leveranser med PostNord (normalt 1-4 dagar)
  • 14 dagars returrätt och alltid smakgaranti på foder 14 dagars returrätt och alltid smakgaranti på foder

Felifriend Spray innehåller kattens ansiktsferomoner. Feromoner är doftsubstanser som alla däggdjur utsöndrar för att kommunicera ordlöst till sina artfränder. Genom att avge ett visst feromon pa°verkar en individ beteendet hos en annan individ av samma art. Feromoner skall inte fo¨rva¨xlas med hormoner vilka a¨r substanser som produceras inne i kroppen av ett organ eller en va¨vnad, och som efter trans- port med blod eller lymfa till ett helt annat organ utlo¨ser specifika reaktioner.

Katter avsa¨tter ansiktsferomoner genom att gnida sitt huvud, fra°n sidan pa° kinden till nederdelen av o¨rat mot fo¨rema°l, som den vill markera. Na¨r katten ka¨nner sig trygg i sin omgivning visar den detta genom att ’ansikts’ markera mot t.ex. mo¨bler, do¨rrkarmar och gardiner varvid ansikts- feromonet o¨verfo¨rs till fo¨rema°let i fra°ga. Ansiktsferomonerna fo¨rmedlar en ka¨nsla av va¨lbefinnande, lugn och trygghet.

Inneha°ll

Syntetisk analog till kattens ansiktsferomon 10% Hja¨lpa¨mne (isopropanol) till 25ml

Anva¨ndningsomra°de

Felifriend Spray o¨kar kattens tolerans fo¨r hantering i olika situationer sa°som vid:

  • Ha¨lsounderso¨kning
  • Mun- och tandunderso¨kning
  • Bedo¨mning vid utsta¨llning
  • Pa¨lsva°rd

Bruksanvisning

Spraya 2 pumpslag i vardera handflatan. Gnid in Felifriend i ha¨nder och pa° handleder. La°t alkoholen avdunsta. Placera da¨refter ha¨nderna ca 20 cm framfo¨r kattens ansikte och ha°ll dem stilla i ca 1 minut varefter hantering kan pa°bo¨rjas. Avbryt genast hanteringen om katten visar tecken pa° aggressivitet och ha°ll a°terigen fram ha¨nderna framfo¨r kattens ansikte i ca 1 minut.

Fo¨rpackning

Fo¨rpackningen inneha°ller en 25 ml sprayflaska.

O¨vrigt

Undvik att hantera katten med tva°ng, eftersom det kan framkalla aggressivitet. Spraya inte pa° eller i na¨rheten av katten.

59