Tips och Nyheter

Senaste artiklar

Första hjälpen för hund och katt vid insektsbett

Enstaka insektsbett eller stick brukar hundar klara bra. Vid massiva angrepp finns risk för svullnad och chock. Ha alltid kortison (Betapred eller Prednisolon) tillgängligt och ge enligt ordination. Dessa preparat är receptbelagda och skrivs ut av din veterinär.

Symptom vid insektsbett

Om du eller ditt djur blir bitet så kan symptomen variera lite från individ till individ. Du kan ofta se följande tecken efter ett insektsbett:

  • smärta, svullnad, svaghet och rodnad
  • Djuret slickar konstant på ett litet område på kroppen

Hur skyddar du dig själv och din hund mot insektsbett

Knott, myggor och bromsar kan orsaka mycket lidande både för djur och människor. Du kan förebygga att du, din häst blir angripna där det finns mycket bitande och blodsugande flygfä. Spraya insektssprayen Centaura så ger du dig själv och din häst ett skydd mot de små plågoandarna. I andra länder så som Norge och Tyskland är Centaura även godkänd för att skydda hundar mot flygfä och fästingar. Är det mycket knott och mygg spraya då dig själv på eftermiddagen och få ett gott skydd under kvällen då dessa djur är som mest aktiva.

Åtgärder vid insektsbett

För att minska besvären för dig själv eller ditt djur finns det flera saker du kan göra för att lindra.

  1. Ta bort gadden om detta är möjligt.
  2. Gör rent med antiseptiskt medel, tex alsolsprit eller klorhexidinlösning.
  3. Använd klådstillande & rengörande lösningar. (t ex. Lindra gel spray) Använd 2-3 gånger dagligen tills det irriterade området är dämpat. Du kan använda Viatop och Lindra gel spray på alla djur och människor.
  4. Håll hunden under uppsikt den närmaste timmen.
  5. Kontakta veterinär om hunden blir dålig.

Risken för andningsbesvär kan föreligga om bi/getingstick inträffar i munhålan, men det är sällsynt. Kontakta veterinär och rådfråga.

Kategori: Hund, Katt