Tips och Nyheter

Senaste artiklar

Demens hos katt - beteendeförändringar hos katt

 Som kattägare är man ofta så tacksam för glädjen och sällskapet våra katter ger oss, att vi har rätt högt i tak då det kommer till katters lite udda företeelser. Vissa beteenden kan dock vara direkt kopplade till ålderdom eller sjukdom. Det finns tecken som är vanligare vid olika problem. Artikeln kan hjälpa dig att uppmärksamma om din katt på olika vis behöver hjälp. Vid oönskade beteende fokuserar många kattägare mest på att stoppa beteendet. Vi behöver gräva lite djupare för att få förståelse till varför katten gör si eller så. Kan vi ändra kattens miljö så att den bättre tillgodoser den äldre kattens behov? I artikeln ger jag lite tips på hur kattägare kan minska stressen och få en harmonisk och åldrande katt.

Är äldre katter känsligare?

Ja, generellt så är den äldre katten sämre på att hantera förändringar i sin miljö. Alla katter gillar att ha rutiner och känna att de behärskar situationen. Enligt katten är; förändringar är av ondo!! Vi måste därför se till att kattens miljö inte är för stökig, utan att katten kan få lugn och ro. Om det finns barn, andra livligare djur i hushållet behöver man skapa en trygg plats dit den äldre katten kan dra sig undan till då livet blir för stökigt. Det är naturligt för den äldre katten att få ta det lite lugnt och återhämta sig. Den äldre katten spenderar därför mer tid inomhus än den piggare yngre upplagan. Precis som äldre människor har även äldre katter ett större behov av extra kärlek och omvårdnad för att må bra och känna sig trygga.

Jag kan själv se hur livet med den lätt livliga småbarnsfamiljen inte alla gånger passar min egen katt, Rutan. Rutan gillar sina rutiner och det får inte vara för mycket höga ljud. Får hon bara möjligheten att kunna gå ut eller få vara ensam i ett eget rum då livet runt omkring henne blir för intensivt, så hanterar hon avbrottet i hennes invanda rutiner bättre 

Den glömska/senila katten

Demens eller cognitive dystrophy syndrome, CDS som det kallas, drabbar cirka 50% av katterna över 15 år i någon form.

CDS är en sjukdom där flera faktorer är inblandade och som med tiden kan ge mer tydliga symptom. Man vet inte helt säkert vad som orsakar sjukdomen men det är klarlagt att förändringar i hjärnans blodflöde och påverkan av fria radikaler påverkar hjärnan negativt. Det förändrade blodflödet leder till syrebrist och skador på hjärncellerna. Fria radikaler bildas helt normalt i celler. Kroppen har ett naturligt försvar av enzymer och antioxidanter så som vitamin A, C och E som neutraliserar de skadliga fria radikalerna. Jämnvikten mellan fria radikaler och antioxidanter kan rubbas av olika sjukdomar, stress och ålderdom. I den äldre kroppen skapas fler fria radikaler och det leder till en obalans mellan de olika grupperna, med skador ibland annat på hjärnan som följd. Den äldre katten kan därför få ansamlingar av proteiner som i sin tur bildar senila plaque som är skadliga för hjärnan och leder till sämre överföring av nervsignaler och även förlust av nervceller. Ju sämre tankeförmåga katten har desto mer senilt plack har katten ansamlat.

Symptom vid CDS

 • Minnet - Likt människor med demens visar katterna förändringar i minnet.  Katten får en försämring av korttidsminnet. Katten kan upprepa samma beteende om och om igen. En katt som precis har fått mat kan efter en kort tid tigga efter mer mat.
 • Känslorna - Katterna får känslomässiga förändringar. Detta kan till exempel synas som depression(inaktivitet, katten vill inte längre vara med i sociala lekar som den tidigare tyckt om). Depression kan dock även vara tecken på många andra åldersrelaterade sjukdomar så som artros, smärta, njursvikt. Andra känslomässiga förändringar är ökad oro, ökad irritation, aggressivitet.
 • Desorientering - Katten kan få svårt att känna igen personer, platser och föremål. Detta kan leda till att katten kissar/bajsar utanför lådan. Vissa katter har svårt att hitta kattluckan emedan andra katter har svårt att hitta maten eller vattenskålen.
 • Sömnen – Katter kan få förändringar i sömncykel. Katten tenderar att sova mer på dagen och kan vandra runt på natten istället. Dessa katter vandrar ofta omkring oroligt och kan skrika högt. Dock förvärrar andra sjukdomar så som smärta tex från artros dessa symptom. Dövhet kan även göra att skriken blir högre än innan.
 • Sociala livet - Katter som är senila har interagerar mindre med människorna i omgivningen. Katterna tar inte samma kontakt som innan. De kanske inte hälsar då man kommer hem. Detta leder ibland till att djurägaren inte aktiverar katten lika mycket, vilket i sin tur bidrar till att symptomen förvärras ytterligare.

Uteslut andra orsaker till demensliknande beteende

Då man misstänker ”demens” hos katter är det viktigt att man utesluter andra orsaker till problemen. Katten kan ha CDS samtidigt som andra sjukdomar. Artros ger många av symptomen ovan och artros hos katter är ett vanligare problem än vad man innan har varit medveten om. Katter med högt blodtryck, förlust av syn och hörsel kan även misstas för att vara dementa. Sjukdomar och krämpor hos den äldre katten kan även förvärra demensen.

Behandling av demens


Vid demens kombinerar man olika åtgärder för att få katten att känna sig trygg i en stabil hemmiljö.

1. Behandla andra ålderskrämpor – många katter har andra problem som kan förvärra demensen.

2. Miljö – Överhuvudtaget tycker katter om att ha kontroll på sin omgivning.

 • Inga förändringar- Äldre katter är generellt sett mer känsliga för förändringar än de yngre. Katter med CDS behöver ha en kontinuitet i sin omgivning. Undvik därför förändringar i miljön som kan förvirra och stressa katten.
 • Fasta rutiner- Ha rutiner där hemma; mata vid samma tider, gör ett tidsschema för kel och lek.
 • Skapa en trygg vrå – en katt med CDS kan må bra av att få ett mindre begränsat revir där alla kattens behov uppfylls. Istället för att förvirrat vandra runt i hushållet, kan man testa att begränsa kattens utrymme till några få rum där man ställer in kattlåda, uppvärmda sovplatser till exempel flectabed, mat och vattenskålar. Du kan använda lugnande doft feromoner för att lugna en stressad katt. Jag brukar rekommendera att man sätter en doftavgivare som sprider ut feromoner i rummet där katten brukar sova. Många katter med demens kan ha rubbat ”sovklockan” och kan då vara mer vakna och oroliga nattetid.
 • Miljöberikning - Miljön skall även stimulera katten till att förbättra sin tankeförmåga. Då katten utmanas kognitivt, bildas det nya nerver samt så ”gymnastiseras” de kvarvarande nerverna. Lek dagligen med din katt, använd leksaker som passar den äldre katten. Det är lätt att den senila katten drar sig undan, den blir den ”sovande katten”. Uppmuntra katten till att delta i sociala aktiviteter. Använd beröring som en del i behandlingen, borsta din katt dagligen, det skapar en känsla av trygghet, ökar blodcirkulationen och välbefinnandet. Du och katten får dessutom en stund tillsammans då ni kan stärka era band. Använd mjuka borstar till exempel Kong zoom groom eller buster borste som är en mjuk skonsam borste.
 • Använd signaler för att ”visa vägen” - Använd signaler för att hjälpa katten att finna sin väg i hemmet. Utnyttja kattens alla sinnen till exempel kan du använda ljud, lukt och beröring. För att katten skall hitta vägen till olika viktiga resurser som till exempel kattlåda sov och matplats kan du ha en radio eller CD spelare på i ett rum som står och spelar lugn musik. I andra rum man kan ha en viss doft som katten upplever som positivt. Lavendel är det många katter som tycker om. Strukturen på golvet kan man också utnyttja. Du kan lägga mattor som visar och leder katten på vägen mellan olika rum. Med mattor gör du också hala golv mer säkra och minskar risken för att din katt skall halka.
 • Resurser skall finnas i flertal- Katten skall alltid ha tillgång till flera källor med vatten, mat, sovplatser, gömställen, kattlådor(helst utan hög kant). Katten skall inte behöva gå så långt för att hitta det som den behöver.

3. Mat & kosttillskott – Vi har inte så många studier på katter men på hundar har vi sett att mat som är berikade med antioxidanter, essentiella fettsyror (omega 3)  och ämnen som stödjer cellernas ämnesomsättning i kombination med miljöberikning minskar symptomen vid CDS. Vi har anledning att tro att liknande dieter även hjälper katter med CDS. Dieter med extra tillskott av antioxidanter och fettsyror är till exempel led-dieter för artros som Hills j/d, Hill´s j/d  + mobility är ett foder för katter med både njursvikt & demens,Specific  FJD , Royal Canin Mobility och vissa foder för äldre katter som till exempel Royal Canin senior consult stage 2, Omega 3 fettsyror kan kattägare även ge som extra tillskott på kattens mat.Omega 3 fiskolja och Laxolja kan ges på maten som katten får. Tillskott med ämnet S-adenosylmetionin;SAM:e har vissat stärka minnet hos vissa djur. Det är även ett stöd för levern och bukspottskörteln. Vi har  kosttillskott som innehåller SAM:e, denamarin,  

4. Läkemedel – Det finns inga godkända läkemedel för behandling av katter med CDS men veterinärer har använt läkemedel som ökar den kognitiva förmågan hos människor. Dessa psykoaktiva läkemedel kan dröja lite innan de ger effekt men ofta ser man en förbättring inom 2 månader. Ibland kan läkemedel som ökar blodflödet till hjärnan samt läkemedel som minskar plaquens skadliga verkan även fungera.

Förändringarna som katten får vid CDS går inte tillbaka, utan sjukdomen brukar förvärras med tiden. Många katter kan dock må bättre och svara på behandlingarna ovan. Förändringar i miljön kan påskynda förloppet till exempel en flytt eller annan form av stress.

Förebyggande behandling mot demens

Ta din katt på årliga hälsokontroller från att katten är runt 8 år. Det är viktigt att hitta åldersrelaterade krämpor i tid, för att kunna sätta in behandling så fort som möjligt, vilket ökar livslängden samt livskvalitén hos din katt. Som kattägare, lär dig att hålla koll på tidiga tecknen vid demens, så som förändringar i känslor, minskning i sitt interagerande med övriga familjen. Ge din katt en balanserad diet som är till för den äldre katten. Håll koll på hullet! Övervikt leder inte till CDS men man har sett att hundar som har normalt hull tar längre tid att utveckla kroniska sjukdomar och har längre livslängd.

För att förebygga senilitet är det viktigt att ge tillräckligt med fysisk aktivitet samt mental stimulering under alla kattens livsstadier, från kattunge till senior.