Tips och Nyheter

Senaste artiklar

Huggormsbett hos hund och katt

Huggormen är våran enda giftiga orm i Sverige. Huggormsbett är vanligt från vår till sen höst. I vissa områden finns det fler ormar än andra. Vid våra kuster och skärgårdar kan det finnas rikligt med huggormar.

Djuren känsligare än människor

Att bli biten av huggorm är allvarligare för våra hundar och katter jämfört med oss människor då djuren har mindre kroppsvolym att fördela gifterna på.  Du skall alltid ta ditt djur till veterinären om den har blivit biten. Det är vanligare att hundar blir dåliga än katter och ca 2-5 % av hundarna dör. Vad som är avgörande för utgången är hur snabbt djuret kommer till veterinären. Hundarna blir ofta bitna i nos och huvudregion emedan katten ofta får bett i tass eller ben.

Länge rådde det en missuppfattning att huggormsbett inte var så farliga för människor och djur. Detta är felaktigt och beror på att 1/3 av huggormsbetten är så kallade defensiva bett, torra bett där inget gift sprutas in. Vid dessa torra bett fås inga förgiftningssymptom. Man har dock i studier visat att vid giftöverföring är huggormens gift mycket potent både för människa och djur. Vi skall därför inte ta för lätt på huggormsbett.

Huggormens gift kan ge allvarliga skador

Giftet påverkar de röda blodkropparna så de förstörs och ger kärlskador i olika vävnader, vilka ger blödningar. Djuret får då skador på olika organ, lever, mjälte, bukspottskörtel och njurar. Några dagar efter bettet kan djuret även få skador på hjärtmuskeln.

Vad gör jag?

  • Strikt vila- Direkt efter bettet är det viktigt att djuret inte rör sig. Muskelrörelser gör att giftet sprids snabbare från bettet ut i kroppen. Därför är det mer allvarligt om ditt djur får ett bett i tassen än i huvudregionen som många felaktigt tror är värre. Om du kan, lyft djuret. Om hunden är stor tillverka en bår. Du skall inte lägga tryck, försöka suga ut giftet eller liknande från bettet utan låt det vara. Hundar skall hållas under strikt vila i 10-14 dagar efter bettet. Även katter skall hållas inomhus den första tiden efter bettet.

  • Raka pälsen- Om du är osäker på om ditt djur blivit bitet så raka bort pälsen för att se hålen efter betten. Det är inte vid alla huggormsattacker som det sker en giftöverföring, så det är bra att söka efter bithål. Hundar får ofta bett i huvudregionen; halsen och nosen. Katterna får dem på benen och tassarna. Huggormsbett med giftöverföring ger en kraftig svullnad. Svullnaden är som värst ca 48 timmar efter bettet och försvinner ofta efter 3-4 dagar. Ibland kan man efter några dagar även se 2 parallella blåaktiga sträck där ormens huggtänder bitit i djurets hud.

  • Åk direkt till veterinär- även de hundar som ser obesvärade ut skall få uppsöka veterinär om man vet att de blivit ormbitna. Skadorna kan komma flera dagar efter olycksfallet. Det finns hundar som avlidit av hjärtproblem 1-2 veckor efter att ha blivit huggormsbitna. Det är viktigt att man några veckor efter kontrollerar kroppsfunktionerna så att ej inre organ så som njurar, lever etc har tagit skada. Din veterinär kan ta blodprov för att följa upp ditt djur.

  • Om du är långt ifrån veterinär- ring då veterinär eller alternativt giftcentralen för att få råd.

  • Kortison- Det finns studier som visar på både positiva och negativa effekter efter kortisonbehandling direkt efter huggormsbett.  Man skall inte ge kortison rutinmässigt men det finns tillfällen då man skall eller kan ge det. Du kan ge kortison som har en avsvällande, smärtstillande verkan, vilket då kan lindra hunden och kattens obehag om de har en lång resväg innan de kommer in på klinik. Till exempel om du är i fjällen eller ute i skärgården med din hund. Du skall även ge kortison om ditt djur innan fått en allergisk anafylaktisk reaktion mot något ämne innan. Hör med din veterinär om lämplig dosering för ditt djur. Vad som är viktigt är att om man ger kortison skall detta inte fördröja tiden till att man tar sig till veterinären. Tänk också på att hunden och katten blir smärtlindrade av kortison och kan då vara mer benägna att röra på sig. Du skall inte ge annan smärtlindring själv. Läkemedelsfamiljen NSAID som till exempel rimadyl, metacam, romefen skall man inte ge då dessa kan förvärra samt kan ge större belastning på njurarna som huggormsgiftet även kan påverka.

Vad händer inne på djurkliniken

Hur man behandlar kan variera från djur till djur och vilka symptom som djuret visar. Här nedan är några av behandlingarna som ditt djur kan få om den råkar ut för ett bett från huggorm. Om en giftöverföring har skett så kan man ibland se förändringar på blodprov redan några timmar efter bitskadan.

  • Blodprovstagning- Med ett blodprov kan man få reda på hur omfattande giftöverföringen har varit. Om djuret inte haft några symptom 8 timmar efter bettet och om blodprovet är utan några förändringar, så har ormen inte sprutat in några omfattande mängder gift. Då brukar man rekommendera strikt vila och att djurägaren har noga uppsikt på sitt djur under det första dygnet.

  • Vätsketerapi- då giftet ger skador på kärlen förlorar djuret blod/vätska och man tillsätter då speciell vätska via dropp, för att förhindra att djuret hamnar i så kallat chocktillstånd.

  • Blodtransfusion- giftet ger skador på kärl och blodkroppar om djuret för blodbrist kan man behöva ersätta den förlorade vätskan

  • Smärtlindring ges då djuret kan ha mycket obehag från skadorna som giftet orsakar

  • Motgift- det finns många studier som visar god effekt hos människor som blivit huggormsbitna och får motgift. På djursidan har även vi sett mycket goda resultat om man ger motgiftet tidigt i behandlingen.  Det har dock förekommit biverkningar med behandling av motgift så det ges bara om man kan konstatera att djuret blivit bitet. Då hållbarhetstiden är kort så är det många mindre kliniker som inte har möjlighet att ha motgiftet i lager. Många kliniker samarbetar dock för att man inom ett område skall kunna handhålla ormserum vid huggormsbett.

Övrig behandling

Som del i behandling kan ditt djur även behöva en specialdiet eller kosttillskott som stödjer olika organ som påverkas. Om giftet påverkar ditt djurs njurar kan en njurdiet (läs mer om olika njurdieter för katter) samt kosttillskott för njurarna så som Direne och omega 3 fettsyror hjälpa. Vid eventuella leverproblem kan ditt djur behöva stå på en specialdiet som är skonsamm mot levern. Exempel på olika leverdieter är Royal Canin Hepatic för katt och hund, Hills l/d för katt och hund. Det finns många bra kosttillskott som hjälper levern att återhämta sig efter till exempel en förgiftning som huggormsbett är. Exempel på kosttillskott som kan stödja levern är Denamarinzentonil, hepacyl och epato.