Tips och Nyheter

Senaste artiklar

Algförgiftning kan drabba din hund

Varje år drabbas hundar av algförgiftning efter bad i söt och saltvatten. Dödsfall är ovanligt men de händer.

Orsak till algförgiftning

Hund_badar1_1.jpg

Egentligen är det encelliga cyanobakterier som man förenklat kallar för blå gröna alger som bildar gifter som ger de ibland dödliga följderna. Namnet är dock lite missvisande då algerna kan vara bruna, röda och gröna. Normalt sett så finns dessa bakterier i vanligt sött vatten men vid algblomning ökar antalet markant och då riskerar hunden att bli förgiftad om den får i sig tillräckliga mängder.

Cyanobakteriernas gifter är skadliga för både människor och djur men det är små barn och hundar som är mest känsliga och som även är mer benägna att dricka eller få i sig större mängder.

Algblomning

För att algerna skall öka i antal måste vattentemperaturen överstiga 14 grader. De flesta algblomningarna sker i slutet av sommaren i månaderna juli, augusti och september. Det finns även andra saker som påverkar så som vind och om vattnet är stillastående. I badvikar, hälkar blir vattenutbytet mindre samt vattentemperaturen är högre vilket gynnar algblomning. Ökade halter av fosfor och kväve från utsläpp/föroreningar från oss människor leder till att algerna får näring och kan blomma. Detta är även orsaken till de ökade antalet algblomningar de senaste årtionden.

Algerna förökar sig ofta under en mycket begränsad tid men vissa delar av algerna kan dröja sig kvar i vass eller flyta upp på land och även då vara giftiga om hunden får i sig dem.

Hur kan man se om det är algblomning?

Vid en algblomning kan man se att vattnet är grumlig eller ibland ligger det en tjock matta full av alger ovanpå vattenytan. Det finns många olika alger som blommar men det är helt omöjligt att avgöra om det är ofarliga eller giftbildande alger. Som hundägare skall man alltid undvika att låta hunden stiga ned i eller bada i vatten där det är grumligt eller där vattnet är missfärgat. 

Efter blomningen så brukar alglagret upplösas men algerna sjunker till botten och kan dröja sig kvar i vattnet flera dagar efter blomning. Avvakta därför någon vecka efter blomning innan du låter din hund gå ned i vattnet igen. Prata med folk som bor i området för att fråga om det har varit någon algblomning nyligen. Många kommuner gör mätningar i vattnet för att rapportera om algblomningar. På SMHI:s har sedan 2006 övervakat algblomningar kring Sveriges kuster via satellitbilder, här kan du få daglig aktuell information.

Förgiftningssymptom

Hur giftig en alg är kan variera mellan olika arter men även inom samma art. Ofta måste man få i sig mer än en kallsup för att bli förgiftad men hundar som dricker av eller slickar sig i pälsen efter åt har större risk att få i sig farliga mängder.Efter att hunden har druckit av vattnet så kan det hela gå mycket snabbt! Vid algförgiftning så finns framför allt 3 huvudsakliga områden som drabbas:

  1. Nervsystemet: hunden blir muskelsvag, darrar, får huvudvärk, blir vinglig.
  2. Mag & tarmsystemet: kräkningar och sedan kan de få diarré. Hundarna får ofta skador på levern vilket kan visa sig som kräkningar, gulaktiga slemhinnor.
  3. Huden: hundar (precis som människor) kan få hudutslag som mer verkar bero på en allergisk reaktion då hunden kommer i kontakt med algernas gift. Hur känslig hunden är kan variera men vissa hundar får svullnader och inflammation i huden som kan efterföljas av att luftvägarna även svullnar upp i ett astmaliknande anfall.

Behandling av algförgiftning

Gifterna är livsfarliga. Om du märker att din hund har fått något av symptomen så skall du snabbt uppsöka veterinär, då det inte finns något motgift.  Det finns även flera åtgärder som du kan göra direkt och det finns även saker du bör ha hemma om din hund blir förgiftad.

  • Tvätta hunden: Efter att ha badat i misstänkt algblomningsvatten skall man ta och bada hunden noga för att skölja bort alger som finns kvar i pälsen. Den mängd hundar kan få i sig via att slicka sig i pälsen kan vara skadlig. Om din hund även har fått irritation i sin hud är det viktigt att schamponera igenom hunden med ett milt schampo, alternativt med ett allergischampo tex Douxo Lindra.
  • Aktivt kol: medicinskt aktivt kol binder till toxiner i tarmen om hunden har fått i sig gifter, vilket kan lindra effekten av gifterna men du behöver även ta kontakt med en veterinär. Aktivt kol finns att få flytande form i som kolsuspension. Det räcker att ge några matskedar av detta för att lindra. Aktivt kol finns även i pulverform som man kan blanda med vatten och spruta in i munnen på hunden. Påsarna med kol är små och smidiga att ha med sig. Aktivt kol är kladdigt att ge och mycket hamnar ofta utanför. Det är inte farligt att ge aktivt kol i ”onödan” utan det fungerar även bra vid behandling av tillfälliga sommardiarréer är dock något varje djurägare bör ha hemma i sitt djurapotek eller ha med sig i sin första hjälpen väska.
  • På veterinärkliniken: Veterinären behandlar symptomen som hunden uppvisar. Vätsketerapi är en viktig del i behandlingen man ersätter vätska förlorad via kräkningar och diarré.  Mag- tarmstörningarna behandlar man efter att gifterna hunnit passera ut ur systemet. Gifterna ger skador på lever och dessa behandlas. Ofta kräver dessa drabbade hundar långvarig behandling.
Kategori: Hund