Tips och Nyheter

Senaste artiklar

Hur behandlar man katter som har diabetes?

Innan jag börjar en behandling – vad bör jag tänka på

Inför en behandling av diabetes behöver man som djurägare tänka på om man har den fysiska och ekonomiska möjligheten att uppfylla de krav som behandling av en diabeteskatt innebär. Detta då komplikationerna vid en otillräcklig behandling av sjukdomen innebär ett stort lidande och kan vara livshotande för katten.

Regelbundna rutiner

 • Kattägaren måste ge regelbundna injektioner. med insulin Ofta krävs att man kan behandla katten både morgon och kväll. Injektionerna skall ges vid samma tillfälle plus minus någon timme men inte med större variation.
 • Ge katten regelbundet små portioner med dietmat. För att blodsockerkurvan skall hållas jämn under dygnets timmar vill man fördela maten i flera mindre mål. Om man har en överviktig katt så behöver man banta katten.
 • Regelbundna återbesök hos veterinären för undersökning och blodprovstagning. Bland annat för att kontrollera att blodsockret är nere på normala nivåer men även för att kontrollera om diabetsen gett några komplikationer på andra organsystem.
 • Man skall minst 1 gång i veckan mäta glukos och så kallade ketonkroppar i urinen. Detta är något som man kan lära sig som djurägare och då göra hemma.

Insulinet

Det bästa resultatet vid behandling av diabetes mellitus fås om man ger katten insulinet genom injektioner. I Sverige har vi innan framförallt  använt insulin som är framställt för människor eller för hundar till exempel Caninsulin. Nu finns även insulin som är speciellt framtaget för just katt, ProZink. Detta insulin är en annan typ än det som finns i Caninsulin och kan fungera för de katter som inte når fungerande behandlingsresultat på övriga insulinsorter eller för katter som man startar att behandla för sin Diabetes för första gången. ProZink passar katter bra då insulinet utsöndras långsamt under dygnet och ger en längre verkan på hela 10-14 timmar.

För att kontrollera de höga sockerhalterna krävs ofta att du ger injektionerna 2 gånger om dagen. Mycket få katter klarar sig på bara 1 injektion om dagen. Du kontrollerar behandlingen med urinprov och blodprov. Katter är känsliga för insulin så veterinären gör ofta försiktiga dosförändringar för att hitta rätt dosering med insulin.

Insulin kan finnas i förfyllda pennor eller så använder man sprutor där kattägaren själv drar upp en bestämd dos insluin och ger katten.

Insulinet kan finnas i olika former där vissa skall blandas och ofta hanteras försiktigt.  Fråga din veterinär hur ditt insulin skall hanteras. Ett sätt att blanda insulinet är att försiktigt rulla det fram och tillbaka mellan dina handflator. på så vis blandar du skonsamt insulinet samtidigt som du värmer upp det lite. Insulinet skall inte vara flockigt eller ha utfällningar i sig. Prata då med din veterinär innan du ger ditt djur injektionen.

All insulin skall förvaras i kylskåpet men inte i dörren där det är för mycket rörelse utan mitt i kylen (inte för nära fryselement). 

Om du vill veta med om insulinet kan du läsa på www.insulin.se

Hur ger man injektionerna?

Vid diabetes ger man injektionerna under huden. Det finns flera ställen som är lämpliga att ge injektioner på; i nacken, mellan skulderbladen, vid flanken, på kattens bål. Nålen är mycket tunn vilket gör att katten inte reagerar på sticken. Man bör variera och byta injektionsställe varje dag. Diabeteskatter har lättare att få infektioner och därför är det bra att variera injektionsställena. En annan anledning till att variera injektionsstället är att insulinet får ett sämre upptag i kroppen om man använder samma injektionsställe. I början av behandlingen kan man som djurägare känna sig lite osäker om sprutan verkligen går in i huden. För att enklare se och känna att man behandlar rätt så kan man raka pälsen på injektionsområdena så man ser och känner bättre.

Maten vid diabetes

 • Dietfoder- Vid diabetes är det viktigt med en ”diabetes-diet” livet ut. Det finns flera foder hos veterinären att välja på. Om du har en överviktig katt så behöver den gå ned i vikt, då skall man välja ett bantningsfoder som din veterinär kan rekommendera.  Underviktiga katter behöver dock stå på en energirik kost för att åter komma upp i normal vikt igen. Maten vid diabetes siktar på att ge jämnare sockernivåer dygnet runt. Den diet som lämpar sig har lite kolhydrater i sig och mer proteiner. Exempel på diabetesdieter är Royal Canin Diabetic Hills m/d  specific FRD. Ibland kan även friskfoder för kastrerade katter och hundar i blötform fungera som diabetesmat. Ett annat foder som kan fungera är Virbac weight reduction & diabetes som innehåller lite mer köttprotein än många andra viktminskningsfoder. .Om du har en katt med både diabetes och njurpåverkan så kan man få tänka lite annorlunda då man vid njurproblem vill minska belastningen på njurarna genom att minska proteinerna i kattens diet. Välj då en mellanväg genom att ge blötfoder för njurar till. Blötfoder för njurar innehåller lite mer fina antiinflammatoriska fettsyror, vilket är bra för njurarna samt har lite lägre kolhydrater än torrfoder för njurar. Du kan blanda diabetesfodret med dessa blötfoder och katten går lättare ned i vikt. En annan anledning till att välja foder specifikt för diabetes eller bantning är att om katten står på foder med låga kolhydrater minskar behovet efter insulin.
 • Sprid ut dagsransonen - Ge katten flera småportioner med mat. Detta är särskilt viktigt om man har en katt som älskar mat och kanske har lite av ett hetsätningsbeteende så att den kastar i sig allt på en gång. Hitta på lite olika lösningar för katten att få "jobba" för att få maten. Till exempel genom en aktiveringsboll matleksak snackbox eller en matlabyrint. Du kan även använda en automatisk foderautomat som har 5 mål mat som du kan programera in och bestämma när din katt skall få sina mål. Denna passar bra för katter som hetsäter upp hela sin dagsranson direkt på morgonen.
 • Ge mat vid insulingivan - Det är viktigt att katten äter mat precis innan ellerdirekt efter insulingivan eller i samband med den. Anledningen är att insulinet som katten får i sig gör att blodsockret flyttar in i cellerna och då kan katten plötsligt få mycket låga halter av socker i kroppen, därför måste man fylla på och ge katten ny energi. Om inte katten äter kan den drabbas av så kallad insulinkänning.

Vätska vid diabetes

Vid diabetes dricker och kissar katten mycket. Ge alltid katten fri tillgång till vatten. Även om katten dricker mycket får du aldrig reglera hur mycket vatten den dricker. Om du märker att drickandet ökar skall du ta kontakt med veterinär då detta kan bero på att insulindosen är felaktig eller att katten har någon annan sjukdom.

Motion vid diabetes

Motion är bra för katter, särskilt för katter som är överviktiga. Motionen sänker blodsockret i blodet och katten kan gå ned i vikt. Om kattägare inför minst 10 minuter av motion dagligen kan det göra en skillnad på blodsockervärdena. Ta reda på vad som lockar din katt till lek. De flesta katter kan inte motstå leksaker där katten får jaga till exempelvis att jaga en ljusstråle triggar många katter till att leka. Bolt är en laserleksak som stänger av sig automatiskt efter 10-15 minuter som många katter älskar. Kolla in tipsen på hur du kan motionera din katt.

Blodprovstagning hemma

Man kan mäta blodsockret hemma, vilket är en fördel då katten blir stressad då den åker in på klinik och då kan få falskt höga värden. Man mäter sockret med en glukometer, vilka finns i olika märken Vad man måste tänka på då man mäter blodsocker med mätare utformade för människor är att de visar lite fel. Fråga din veterinär vilken som är lämplig för din katt.

Målet med diabetesbehandlingen är att katten skall ligga på en blodsockernivå mellan 5- 15 mmol/l uppmätt på glukometern. Det är varken bra för katten att ha för höga eller för låga blodsockernivåer. Om katten ligger på en låg blodsockernivå under 2,5-3 mmol /l måste du snabbt göra en akut åtgärd, läs mer om vad du bör göra och hur du känner igen om katten har för lågt blodsocker.

Hur får man då blod ifrån katten hemma?

Många kattägare kan lära sig att ta blodprov på sin katt i hemmet. Man tar blodprovet med hjälp av en lancettpenna som kan sticka tillräckligt djupt i huden och i blodkärlet. Man använder en sterli lancett för varje provtagning. Din veterinär kan skriva recept på vilken lancett som är lämplig för din katt.

Raka kattens öronlapp om det är svårt att se med all päls.

Ibland kan örats kroppstemperatur vara lite svalt, vilket gör det svårt att se blodkärlen. Värm då först örat upp med hjälp av en ficklampa, då ser du kärlen bättre. Ett bra kärl som är lätt att sticka i löper ca 2 mm in från öronlappens yttre kant. Det behövs endast mycket små mängder blod för att analysera med en glukometer, en droppe är tillräckligt.

För ned sockervärdena i en dagbok skriv ned vilken tid på dygnet provet är tagit och skriv även ned när katten fick mat.

Ibland behöver veterinären kontrollera hur kattens blodsocker varierar under en dag. Då kan man göra en blodsockerkurva. Ofta lämnar man som kattägare då in katten på veterinärkliniken där man kan ta prov och mäter blodsockerhalterna varannan timme under dagen. 

Om din veterinär visat dig hur du kan ta blodprov hemma så kan man även ta en sockerkurva i hemmet. En sockerkurva kan man starta med ca 1 vecka efter insatt behandling och även 1 vecka efter ändring av dos. Sedan kan man göra kurvorna någon gång ibland. Sedan kan man ta med sig resultaten vid återbesök eller maila in till sin veterinär. Ni kan hitta olika videos på djurägare och veterinärer som visar hur de tar blodprov på sina katter via hemsidan www.felinediabetes.com.

Urinprovstagning hemma

För att kontrollera behandlingen så kan kattägare ta urinprov från sin katt i hemmet. Här får man använda sin fantasi! Vissa katter kissar om man fyller kisslådan med plastkulor så kallad cat kor eller Caterine som du köper hos din veterinär. Vi har även ett set med urinsand som ser ut och luktar som vanlig kattsand; Kit4cat som de flesta katter kissar i. Vi har skrivit fler artiklar där kan du få mer tips på hur du får urinprov från din katt.

I vissa fall kan man om man är snabb, lägga urinstickan ovanpå sanden där katten kissat. OBS detta skall man dock inte göra om man har pellets som strö, då stärkelsen ger utslag. Du kan då få falskt högt urinsocker Även tidningar kan ge falska utslag så de är inga bra underlag för katten att kissa på inför ett urinprov.

På apoteket finns särskilda urinstickor som bara mäter glukos och ketoner, vilket är det enda du som kattägare behöver.

Vid diabetesbehandling är tumregeln att:

 • Ketoner skall aldrig finnas i urinen som man provtar hemma
 • Lite socker i urinen är OK ibland - Beroende på när på dygnet du provtar så kan det få vara lite socker i urinen. Innan katten får sitt insulin kan det vara normalt att det finns lite socker i urinen. Om katten vid flera tillfällen efter varandra inte får någon urin som ger utslag på socker i urinen alls, så skall man ta kontakt med sin veterinär. Det kan betyda att katten får för hög dos av insulin och att man behöver justera dosen.

Ketoacidos vad är det?

Då katten har höga halter med glukos i blodet så bildas efter ett tag så kallade ketoner blodet och i urinen. Ketoner bildas när cellerna väljer fett som energikälla istället för glukos. Det är ett tecken på att katten får för lite insulin i sig eller har ett ökat behov av insulin. Om man inte behandlar tillståndet så är det risk att katten hamnar i diabeteskoma. Ketoacidos är ett livshotande tillstånd och man behöver snabbt ta reda på varför katten får för lite insulin.

Symptom på ketoacidos = ”syraförgiftning” är att katten bland annat kräker, mår illa, luktar aceton från utandningsluften. Vid ketoacidos måste katten snabbt få behandling på veterinärklinik.

En anledning till att man skall ta urinprover i hemmet på sin katt är att man skall kontrollera så att katten inte har ketoner i sin urin. Om din katt är trött eller lite hängig tag då urinprov för att se så det inte beror ketoacidos. När skall du lämpligast ta urinproverna för att kontrollera om din katt har en misstänkt ketoacidos?

 1. Direkt före morgon-maten till exempel klockan 7-8 på morgonen
 2. Andra provtagningen tas mitt på dagen
 3. På kvällen innan kvälls- sprutan

Insulinkänning

Katten kan få så kallad insulinkänning , hypoglukemi om den inte ätit tillräckligt eller om man har gett en för hög dos insulin. Även katter som tillfrisknar ifrån sin diabetes kan få insulinkänning. Med insulinkänning menas att man har alldeles för låga blodsockernivåer. Mindre än 2,5 mmol/l. Hypoglukemi är ett livshotande tillstånd som måste behandlas och som man som kattägare måste lära sig att känna igen tecknen på.

Tecknen man ser vid insulinkänning/hypoglykemi är:

 • Svaghet, vinglighet, darrig
 • Mindre kontaktbar
 • Hungrig katt
 • Kramper
 • Medvetslöshet

Behandling vid insulinkänning.

Om katten har mindre än 2,5-3 i blodsocker så är det hypoglykemi. Du måste snabbt få upp kattens socker och ta kontakt med veterinär.

 • Ge katten druvsocker (blanda med vatten) eller något annat sött. OBS du skall inte ge din katt något i munnen om den inte är vid tillräckligt medvetande att den kan svälja. Du kan smörja munslemhinnan med sirap eller glukossirap som finns på apoteket. Detta kan man även göra om katten inte är vid medvetande. Denna åtgärd håller bara i sig i 20-30 minuter så det är livsviktigt att sedan få i katten mat.
 • Se till att katten äter riktig mat inom en halvtimme. Det viktigaste är att katten äter, inte att den just denna gången äter diabetesmat. Om inte katten svarar på denna behandling måste man uppsöka veterinär akut!

Avslutningsvis så kan många katter leva ett bra liv med sin diabetes om de får rätt behandling. Att ge katten rätt behandling kräver dock mycket av oss som kattägare både praktiskt och ekonomiskt. Försäkra därför era kära katter så att inte ekonomin skall få styra.