Tips och Nyheter

Senaste artiklar

Högt blodtryck hos katt - den tysta dödaren

Att ta blodtrycket borde vara en naturlig del i en veterinärundersökning av den äldre katten eller varför inte ta blodtrycket då man ändå skall vaccinera sin äldre katt?

Vad har blodtrycket för funktion?

Blodtrycket påverkas av flera olika faktorer.  Hjärtats kapacitet, blodkärlens elasticitet och blodets sammansättning.

Kroppen måste bibehålla sitt blodtryck i de stora och små blodkärlen för att kunna förse kroppens alla vävnader och organ med blod. Blodtrycket och blodet förser kroppen med:

 •       Syre
 •       Näring
 •       Utbyte av produkter till och från ämnesomsättningen

Varför får katten högt blodtryck?

Ett normalt blodtryck för en katt är 124/84 (systoliskt /diastoliskt blodtryck). Hundar har olika normalvärden beroende på ras. Labradoren har lägst blodtryck och pointer har högst. Katter har inga rasspecifika värden.

Det är viktigt att försöka leta efter bakomliggande sjukdomar till det höga blodtrycket. Den vanligaste orsaken är njursvikt. Andra orsaker är hormonella sjukdomar så som hypertyreos, diabetes mellitus och sjukdomstillstånd i hjärta och cirkulation.

Vad får högt blodtryck för effekter

Både högt och lågt blodtryck kan skada olika vävnader och organ i kroppen. Vissa organ kallas för målorgan och är känsligare för förändringar i blodtrycket. Om ett högt blodtryck inte behandlas, skadas dessa målorgan och vi kan se olika symptom.

Ögat

Det organ som ofta dabbas av skador från ett högt blodtryck är ögat. Ögat har flera strukturer, där ibland näthinnan som är mycket känslig för förändringar i blodtrycket. Exempel på skador är olika former av blödningar, plötslig blindhet, stora pupiller, förändringar i regnbågshinnans färg.

Njure

Vi vet att katter som drabbats av njursvikt har 60% större risk att få högt blodtryck och tvärtom så vet vi att högt blodtryck skadar njurarna och kan ge njursvikt som följd. Till skillnad från hundar så har katten ett inbyggt regleringssystem i sin njure. Vid förändringar i blodtrycket kan kattens njure automatisk reglera olika kärl för att skydda njuren från skador.  Till slut kommer en obehandlad hypertension leda till att mer njurvävnad skadas och att trycket på de få fungerande enheterna i njuren blir ännu högre, vilket i sin tur gör att mer njurvävnad går förlorad. Tyvärr är de tidiga tecknen på njursvikt svåra att märka. Viktnedgång, minskad aptit, inaktivitet, ökat drickande och kissande är några tecken som kan tyda på kronisk njursvikt.

Hjärta

Vid högt blodtryck får hjärtat jobba hårdare och som en följd blir hjärtmuskeln större framförallt muskeln i vänster kammare. Vid högt blodtryck så kan veterinären ibland märka rytmrubbningar och blåsljud då man lyssnar på kattens hjärta.

Hjärnan

För att kunna fungera normalt är cellerna i hjärnan väldigt beroende av att få tillräckligt med syre. Högt blodtryck kan orsaka blödningar i olika delar av hjärnan, beroende på var dessa blödningar uppstår ser vi olika symptom hos katten.

Tecken på att din katt har högt blodtryck

Ofta går tecknen på att katten har drabbats av högt blodtryck obemärkt förbi. Det är inte förrän målorganen fått betydande skador som djurägaren märker problemet. Då katter har högt blodtryck på grund av andra bakomliggande sjukdomar så kan det vara tecken på dessa som djurägaren lägger märke till. 

Tecken från bakomliggande sjukdomar

Om en katt till exempel har den hormonella sjukdomen hypertyreos samtidigt som ett högt blodtryck så kanske kattägaren märker tecken på viktnedgång samtidigt som katten är hungrigare och äter mer. Vid diabetes mellitus kan kattägaren märka att katten dricker och kissar mer samt har en ökad aptit.

Tecken på skador på målorganen

Hjärnan

 •   Förändringar i beteendet
 •   Förändringar i medvetandegraden
 •   Kramper
 •   Salivering
 •   Ansiktsförlamning
 •   Förlamning i olika extremiteter
 •   Vinglig gång
 •   Plötslig synnedsättning

Ögonen

 •   Plötslig blindhet
 •   Blödningar i ögat
 •   Stora pupiller

Njurarna

 •   Minskad matlust
 •   Viktnedgång
 •   Ökat drickande och kissande
 •   Trötthet
 •   Kräkningar

Hjärtat

 •   Trötthet
 •   Ökad hjärtfrekvens
 •   Andra rytmrubbningar

Hur hittar vi katter med högt blodtryck?

Då tendensen till förhöjt blodtryck ökar med åldern så är det viktigt att regelbundet undersöka den äldre kattens blodtryck. Blodtrycksmätning bör vara en naturlig del i en årlig hälsokontroll hos alla katter från 8-10 år och äldre.  Då ett obehandlat högt blodtryck kan ge permanenta och livshotande skador är det viktigt att vi testar våra katter. Då katterna blir äldre än 15 år rekommenderas att man testar blodtrycket 2 gånger per år. Katter med andra sjukdomar så som njursvikt, diabetes, sköldkörtelproblem och hjärt- kärlsjukdomar skall övervakas kontinuerligt.

Hur mäter vi blodtrycket på katter?

Att mäta blodtrycket på katter är enkelt men det kräver skicklighet och ett tålamod ifrån den som mäter blodtrycket. Själva mätningen är helt smärtfri och går till på samma vis som hos människor med en uppblåsbar manschett och placeras över ett blodkärl. Beroende på vilken blodtrycksapparat veterinären använder så kan man ta blodtrycket på frambenet, bakbenet eller på svansen.  På bilden ser ni katten Liza som lugnt ligger i mattes knä och får blodtrycket taget ifrån den lilla manschetten som sitter på svansen.

Det är viktigt att det är lugnt och tyst i den miljö kring katten i samband med blodtrycksmätningen., eftersom deras blodtryck lätt påverkas av stress. Är katten stressad eller rädd ökar blodtrycket och vi kan få ett falskt högt blodtryck. En bilfärd ökar blodtrycket med cirka 30 enheter, likaså gör en allmänundersökning. Det finns flera saker du och veterinären kan göra för att få ett så stressfritt blodtryck som möjligt.

Här är några tips på hur man får bra blodtryck på katt:

 •   Var själv lugn och avslappnad – se till att ha gott om tid för att ta din katt till veterinären, stressa inte.
 •   Tag gärna med en filt eller liggpuff som är kattens. De välbekanta dofterna fungerar som en doftbarriär gentemot de främmande dofterna på kliniken
 •   Boka en tid då det är lite andra djur på kliniken. En tid direkt på morgonen gör att väntetiden blir kortare och att ni kommer snabbare in i undersökningsrummet.
 •   Innan blodtrycksmätningen är det viktigt att katten får minst 5- 10 minuter att bekanta sig med omgivningen innan blodtrycksmätningen. Denna korta tid gör att många katters förhöjda blodtryck sjunker ned till mer normala nivåer.
 •   Låt inget störa under blodtrycksmätningen. Stäng av mobiltelefonen, sitt still med din katt. Allt spring ut och in i undersökningsrummet stressar katten.
 •   Flera mätningar ger bättre resultat för att katten skall vänja sig vid utrustningen och för att få ett bra mätvärde
 •   Om veterinären misstänker att stress påverkat mätningen så gör en ny mätning inom någon vecka. Då har ofta katten vant sig vid den ovana situationen.
 •   Ibland får vi inte ”stress-fria” mätningar trots olika åtgärder för att minska stress. Då kan blodtrycksmätning i hemmiljö vara ett alternativ.

Att mäta blodtrycket kan hjälpa till att hitta andra allvarliga sjukdomar i god tid

Det är inte helt ovanligt att sjukdomar som påverkar cirkulation och hjärtat även kan leda till ett högt blodtryck. Ibland kan det vara det förhöjda blodtrycket som märks först innan vi med hittar övriga förändringar i olika tester. Att mäta blodtrycket är då en viktig del i hur vi kan ställa tidiga diagnoser på sjukdomar som njursvikt, diabetes mellitus och hypertyreos som alla är vanliga hos den äldre katten.

Behandling av högt blodtryck

Om en katt har högt blodtryck så behöver man:

 1. behandla med blodtryckssänkande läkemedel – beroende på om katten har andra problem med hjärta och cirkulation samt beroende på om katten har skador på målorganen, väljer veterinären olika läkemedel. Ibland kan man få kombinera olika läkemedel för att få önskad effekt.
 2. leta efter eventuellt andra sjukdomar som orsakar högt blodtryck och behandla dessa. Ibland kan det höga blodtrycket sjunka automatiskt, efter att man har börjat behandla den bakomliggande sjukdomen.

Behandling med hjälp av mat

Hos katter har vi inte samma problematik som hos människor med alltför saltrik mat. Tvärtemot har man sett att om vi ger katter en diet med mycket lite salt så kan vi istället stimulera kroppen till ett ännu högre blodtryck. I studier har man även testat att ge katter ”salt-diet” utan att detta påverkade blodtrycket. För den äldre katten är en livsstadieanpassad diet viktig för att skona njurar och hjälpa leder. Seniordieter innehåller även extra antioxidanter vilket är bra för den äldre katten. Royal Canin Senior har flera olika dieter för äldre katter för att dessa skall pass alla äldre katter. Royal Canin senior consult stage 1 är en diet för katter mellan 7-10 år utan ålderstecken. Då din katt blir äldre, vid 10 år eller om du märker att din katt börjar bli lite stelare kan du byta över till Royal Canin senior consult stage 2 som innehåller lite mer glukosaminer och har reducerat fosfor för att skona njurarna. Specific senior- FGD är ett annat seniorfoder med reducerat innehåll av fosfor samt med mycket högt innehåll av omega 3 fettsyror, vilket också är skonsamt mot njurarna.

Behandling med fettsyror

Omega 3 fettsyror är gynnsamma för olika organ däribland hjärta, njurar, hjärna och leder. Dessa fettsyror hittar man i produkter både från växtriket och från fisk. Katter skall endast ha fettsyror ifrån fisk då de har försämrad förmågan att ta tillvara på fettsyror ifrån växtriket. Det finns studier som visar att omega 3 fettsyror är positivt för cirkulation, hjärta och njurar på människor och hund. Troligen är dessa fetter även positivt för katten men det behövs mer studier som visar på detta. Våra omega 3 fettsyror finner du i den högkvalitativa Dr Baddaky Omega 3 samt Färskpressad laxolja från Norge. De 2 sistnämnda kommer i en förpackning på 500 ml vilket kan vara för stor för en liten katt som kanske inte hinner använda upp förpackningen innan fetterna härsknar. Om du har en mindre katt så passar bättre att använda cardiguard med en patenterad flaska som stänger ute syret och ger bättre hållbarhet.

Gillar du denna artikel?

Kommentera artikeln

Säkerhetskod