Tips och Nyheter

Senaste artiklar

Varför får katter & hundar diabetes & hur vet jag om min katt eller hund har diabetes?

Försäkringsbolaget Agria har sett att antalet katter som försäkrats i deras bolag har mer än fördubblats under de senaste 10 åren. Lyckligtvis så får vi reda på mer sjukdomen diabetes hos katt. Just nu pågår flera studier om katt och diabetes bland annat på  Universitetsdjursjukhuset i Uppsala.

Orsaker till diabetes

Diabetes mellitus beror på att kroppen har problem med hormonet Insulin som normalt sett utsöndras från bukspottskörteln.

Diabetes kan bero på:

 1. Insulinbrist
 2. Insulinresistens , vilket innebär att insulinet inte kan komma in i kroppens celler.

Vid insulinresistens kan det ofta var andra hormonella störningar eller fetma hos katten som gör att insulinet inte kan komma in i cellerna. Hos den äldre katten som har diabetes är det vanligt att katten samtidigt har sjukdomenhypertyreos. Hypertyreos är en sjukdom där sköldkörteln har en överproduktion av ämnesomsättningshormon. Sjukdomstecknen för de båda sjukdomarna är mycket lika. 

Övervikt och diabetes

Övervikt och diabetes har en stark koppling. Katter mår av många anledningar inte bra av att vara överviktiga. Att övervikt ger katten större risk att drabbas av diabetes gör att vi måste bekämpa och förebygga fetma hos våra katter. Fetma ger en låggradig inflammation i fettvävnaden. Små signalämnen i kroppen frisätts av fett och de bromsar insulinets effekt. Även stresshormonet kortisol bromsar insulinet och gör att levern producerar ännu mer blodsocker.

Foder vid övervikt

Det är viktigt att snabbt få ner sin hund och katt i vikt om de är överviktiga, då övervikt under en längre tid ökar sannolikheten att drabbas av diabetes. Det finns många olika veterinärdieter som behandlar övervikt. Många utav bantningsdieterna bygger på ett ökat proteininnehåll som skall bibevara eller kanske till och med öka muskelmassan för att kroppen skall förbränna mer fett. Man ökar ofta också fiberinnehållet för att ge mättnadskänsla och kunna ge lite bulkkänsla i djurets mage trots att maten innehåller mindre calorier. Vid byte till bantningsmat låt det ta lite tid, då det kan ta tid att acceptera en ny mat. Några olika dieter för bantning är Royal Canin Satiety weight management,   Hills r/d, specific CRD-1 för hund och FRD för katt.  Virbac HPM Weight reduction & diabetes är ett foder med extra mycket köttprotein som bibehåller muskelmassan fint vid bantning. Hills har även ett foder som heter Metabolic som skall ställa in sig efter djurets egna individuella metabolism. Idéen är att man skall kunna ha fri tillgång till maten men detta är inte alla djur som detta fungerar på. Många hundar och katter som inte går ner även om de äter bantningsdieter kan gå ner om de äter blötfoder för bantning.

Godis

Om du vill ge godis till din hund och katt kan det ibland fungera att ge det vanliga fodret som belöning. En hungrig labrador blir till exempel ofta glad för att få just något att det är en morot eller hundens vanliga foder är inte lika viktigt.

Om du vill ge godisar ge istället nyttiga sådana med mindre calorier i sig. Det finns flera nyttiga godisar för katter och hundar. Royal Canin educ är små kalorisnåla godisar för din hund. Hills har även de metabolictreats som är  godisar för hundar,specific helathy treats är nyttiga godisar i kekxform.

Varför inte belöna med aktivering eller lek istället?

Varför behöver kroppen insulin?

Insulinet tillverkas av så kallade betaceller i bukspottskörteln och insulin frisätts normalt när det finns mycket glukos i kroppen. Om betaceller av olika anledningar skadas kan de inte reparera sig själv, utan de går förlorade. Betacellerna är känsliga celler, då de har lite antioxidanter och till exempel vid inflammation i bukspottskörteln (pankreatit) har de därför ett dåligt försvar. 

Vad gör insulinet:

 • Glukosupptag- Insulin leder till att glukos kan tas in i kroppens celler. Blodsocker behövs som ”bränsle” i cellerna och insulinet gör att cellerna kan transportera in blodsockret.
 • Insulin ökar även upptaget av fria fettsyror och aminosyror. Insulinet bygger upp våra celler och får djuret att må bra.

Vad händer då man inte har tillräckligt med insulin?

Om kroppen har för lite insulin kan inte cellerna ta in glukos (bränslet). Vi får då ökade mängder fritt blodsocker cirkulerande i blodet. Kroppen hamnar i ett tillstånd av svält och om inget insulin finns i cellen, startar en fettnedbrytning. Levern börjar producera glukos och andra näringsämnen så som ketoner. Ökat antal ketoner i kroppen tyder på att kroppens ämnesomsättning är rubbad och att den inte har tillräckligt med energi.

Insulinbrist

Insulinbrist beror på skador i betacellerna som i sin tur kan bero på olika orsaker bland annat:

 • Sjukdomar i bukspottskörteln- till exempel inflammation i bukspottskörteln (pankreatit)
 • Medfödda defekter
 • Autoimmuna sjukdomar (sjukdomar där immunförsvaret angriper bukspottkörteln)
 • För höga nivåer av glukoset är i sig giftigt för betaceller.

Insulinresistens

Ofta kan djuret ha andra hormonella störningar eller fetma som gör att insulinet inte kan komma in i cellerna. Insulinresistens kan leda till insulinbrist. Betacellerna blir uttröttade. Om man inte hittar och behandlar orsakerna till insulinresistens nedan, ger de höga blodsockerhalterna i blodet skador på betaceller vilka inte går att reparera. Tidig upptäckt och behandling av insulinresistensen kan rädda de återstående betacellerna.

Orsaker till insulinresistens är:

 • Fetma- detta är den vanligaste orsaken till insulinresistens. Fetma ger en mild inflammation i fettvävnaden. I denna frisätts små signalämnen som bromsar insulinets effekt.
 • Kortisol- kortisol är ett stresshormon som ökar vid vissa sjukdomar. Hormonet bromsar insulinets effekt. Kortisol leder dessutom till att levern tillverkar mer glukos i blodet. Vissa katter har sjukdomar som behandlas med kortison. Höga doser med kortison, framförallt injektioner med långtidsverkande kortison, kan leda till att katten har större risk att utveckla diabetes.
 • Progesteron (könshormoner) som ökar vid dräktighet eller via p-piller, ökar risken för diabetes
 • Tillväxthormoner i överskott är en vanlig orsak till diabetes hos äldre hankatter. Orsaken till de höga nivåerna av tillväxthormonerna är ofta en tumör i hypofysen
 • Hypertyreos som är en sjukdom där sköldkörtel producerar för mycket ämnesomsättningshormon.
 • Inflammationer och infektioner av olika slag till exempel Tandsjukdomar som FORL, ideopatisk cystit (inflammerad/”irriterad” urinblåsa), artros. Alla inflammatoriska tillstånd är viktiga att behandla för att motverka bildandet av diabetes.

Hur vet jag om katten har diabetes?

 • Törst- Katten får en ökad törst. De dricker och kissar mer på grund av att blodet blir mer koncentrerat med allt blodsocker
 • Hunger - Katten brukar äta mer och ha en ökad hunger.
 • Viktnedgång – Då kroppens celler saknar energi, hamnar katten i ett tillstånd av svält där fett och muskler bryts ned.
 • Svaghet – Katten kan röra sig vingligt och långsamt, vilket beror dels på att katten får mindre muskler och dels på att nervsystemet påverkas av de höga sockerhalterna i blodet. Katten får svårt att röra sig, musklerna blir svagare. Ibland kan man se katter som inte kan gå ordentligt på sina bakben utan går på sina haser/hälar.
 • Hudproblem – vissa katter får svårläkta infektioner och klåda
 • Synnedsättning – kattägaren kan märka hur katten går in i saker, verkar desorienterad. Katter kan bli blinda på grund av sin diabetes.

Skillnader mellan katt & hund 

 • Katter kan vid stress få så höga nivåer med blodsockernivåer, att man felaktigt misstänker att katten har diabetes
 • Hundar har känsligare betaceller och tål inte höga blodsockernivåer. Om man inte ger hunden behandling inom några veckor är det liten chans att hunden kan tillfriskna.
 • Katter kan tillfriskna efter flera år med behandling men ju snabbare man får ned blodsockervärdena desto större är chansen för att katten skall tillfriskna.