Tips och Nyheter

Senaste artiklar

Njursjukdom hos katt - hur kan jag behandla min njursjuka katt med fosfatbindare?

Renal hyperparatyroidism

En av de allvarligaste konsekvenser av njursvikten får är så kallad renal sekundär hyperparatyroidismVid njursvikt bildas en obalans av många ämnen då njurarnas utsöndring och återupptag av olika ämnen inte fungerar som den skall. Vid njursvikt ökar halten fosfor i blodet, vilket i sin tur påverkar bisköldkörtlarna som utsöndrar parathormon. Parathormonet påverkar i sin tur skelettet i kroppen till att utsöndra kalk.

Varför är större mängder fosfor skadligt?

Då njurarna inte fungerar ökar fosfor i kroppen, vilket påverkar skelettets ämnesomsättning. Benen i kroppen börjar avge kalk och vi får kalk-inlagringar (mineraliseringar) i olika vävnader. Framför allt är det i skadad vävnad som kalket lagras in i. Det bildas en ond cirkel som startar när njurarna skadas och halterna fosfor ökar i blodet vilket i sin tur bidrar till mer skador då mineraliseringar med kalk ytterligare förstör njurvävnaden. Ofta ökar halterna av fosfor med fortskridandet av njursjukdomen. Höga halter av fosfor i blodet talar för en sämre prognos. Vi vet att höga nivåer av fosfor förkortar livet på njurkatterna (och även hundar med njurproblem), därför behöver vi försöka minska mängden fosfor som katterna får i sig via maten. Mängden fosfor kan din veterinär kontrollera genom att ta blodprov på din katt.

I slutskedet av kronisk njursjukdom så har nästan alla katter för mycket fosfor. Många har även påverkan på skelettets ämnesomsättning. Nya studier visar dock att ökning av parathormon som bland annat styr skelettmetabolismen, ökar redan vid tidig njursvikt. Problemet är att parathormon är svårt att mäta.

Då skelettet urkalkas försvagar benen i kroppen och katten kan lättare drabbas av benbrott men denna process gör även ont så här behöver man även tänka på att minska kattens obehag genom smärtlindring.

Hur minskar vi fosfor?

Vi minskar framförallt fosfor genom att ge katterna en speciell njurdiet. Njurmat har minskade halter av fosfor, vilket ses som en av de viktigaste anledningarna att ge katter med njurproblem njurmat. I början av njursvikten kan det ofta vara tillräckligt att ge katten njurmat för att hålla fosforhalterna nere men då njurarnas funktion sjunker så ökar fosfor i blodet och man kan då utöver njurmaten även behöva ge så kallade fosfatbindare. Du kan kombinera njurdiet med fosfatbindare i njurstadie 2,3 och 4.

Tänk på att njurdieter innehåller olika nivåer av bland annat fosfor, kalium, natrium. Man bör anpassa dieten efter vilket njurstiadie katten eller hunda befinner sig samt att man väljer diet efter hur djurets blodvärden ser ut. Vissa njurdieter kan innehåller lite högre nivåer av fosfor men kanske har dessa en högre smaklighet. Därför kan dessa dieter väljas i tidigare stadium av njursvikten eller tillsammans med fosfatbindare. Kött är en källa till fosfor och katter är köttätare därför är det svårare att minska andelen fosfor i katternas njurdieter jämfört med hundarnas. Om man skulle minska fosfor för mycket så skulle troligen även smakligheten bli försämrad som en konsekvens.

Specialister på njursjukdomar diskuterar om vi inte skall minska fosfor till ännu lägre nivåer än vad som tidigare rekommenderats.

Fosfatbindare vid njursvikt

Fosfatbindare är ämnen som man ger tillsammans med kattens mat. Dessa binder upp fosfor i maten så att det passerar ut med kattens avföring istället för att tas upp i tarmen. Det finns flera olika fosfatbindare fråga din veterinär vilken som passar din katt bäst. Vissa katter kan få problem med förstoppning, framförallt de katter som har höga halter av fosfor som behöver mer fosfatbindare. Det är då viktigt att man ser till att katten får i sig mycket vätska och ibland kan den behöva extra vätska i form av dropp. Läs mer om Anna-Karins tips på hur du får i din katt vätska.

Olika typer av fosfatbindare

Det finns flera fosfatbindare så du kan säkert hitta en som passar din katt eller hund. Det finns dock olika slags fosfatbindare som kan passa olika patienter. Vad som är gemensamt är att alla fosfatbindare skall ges tillsammans med maten. Detta för att fosfatet i fodret skall bindas upp och inte passera över till katten i tarmarna utan istället följa med avföringen ut.

Renalzin - Är tyvärr en fosfatbindare som tillverkaren, Bayer har slutat med. Vi har därför tagit hem Pronefra så att våra katter skall ha 2 alternativ till fosfatbindare. Renalzin var en fosfatbindare i pasta som innehåller det aktiva ämnet lantarenol. Fördelen med denna fosfatbindare är att den inte innehåller calcium och njurpatienter kan ha problem med för mycket calcium vilket kan vara farligt för dem. Renalzin kan dock ge vissa patienter tendens till förstoppning särskilt om man behöver höja doserna av fosfatbindaren i slutet av njursvikten då halterna med fosfor ofta blir högre.

Ipakitine – Är en fosfatbindare i pulverform. Den innehåller kalciumoxalat och kitosan. För katter och hundar med för mycket calcium så skall man inte använda denna fosfatbindare. Ipakitine binder dock fosfor effektivt.

Pronefra- är en lösning som är lätt att ge katt och hund med njursvikt. Den innehåller 2 olika sorters fosfatbindare, (varav en innehåller calcium och den andra magnesium) för att få en effektiv minskning av fosfor men utan att riskera öka på ett överskott med calcium på samma sätt som en fosfatbindare som uteslutande innehåller calcium kan riskera att göra.