Tips och Nyheter

Senaste artiklar

Fettlever hos katt

 

Fettlever är det vanligaste leverproblemet hos katter. Tillståndet kan bli allvarligt om inte det inte upptäcks tidigt. I vissa fall leder det till att katten avlider om inte behandling sätts in i tid.

 

Vad är fettlever?

Levern är ett mycket energikrävande organ. Om katten av olika anledningar inte vill eller kan äta så uppstår näringsbrist. Kroppen bryter då ned fettvävnad och det bildas fettsyror eller så kallade triglycerider. Fettsyrorna transporteras till levern där de används som energi. Då levern inte hinner med att omfördela eller själv använda upp alla fettsyror lagras de in i levervävnaden. Fettlever drabbar framförallt överviktiga katter som av olika anledningar slutar att äta under en längre period.

 

Vad orsakar fettlever?

Det kan vara sjukdomar som drabbar levern som ger inlagring av fett i levercellerna. Men den vanligaste orsaken beror på andra sjukdomar som katten drabbats av. Vid fettlever behöver det alltså inte vara problem i själva levern utan det kan vara alla tillstånd som gör att katten inte vill eller kan äta under en längre tid kan leda tillståndet. 

Några exempel på orsaker till att katten slutar äta.

·       Dålig tandstatus - En dålig, smärtande tand kan göra att din katt inte vill eller kan äta ordentligt. Tandsjukdomen FORL är mycket smärtsam och kan leda till matvägran. 

·       Stress - En ny katt i hemmet eller andra miljöförändringar kan vara stressande och leda till att känsliga katter inte vill äta. 

·       Övervikt- Man har sett att överviktiga katter löper större risk att drabbas av tillståndet än normalviktiga katter. Det har hänt att en kraftigt överviktig katt som inte ätit på några dagar har utvecklat fettlever. 

·       Foderbyte – Då man vill introducera ett nytt foder skall detta ske succesivt och låta katten långsamt vänja sig vid den nya dieten genom att blanda in lite av den nya maten i den gamla som katten är van vid. 

Bortsprungen eller innestängd katt – På sociala medier, annonser och anslagstavlor kan vi se att antalet bortsprungna katter är stort. Innekatter som blivit skrämda och sprungit bort eller hoppat ut från till exempel en balkong är i farozonen. De är rädda, kan ligga och gömma sig och kanske inte hittar hem. Dessa katter kan vara i riskzonen till att utveckla fettlever. 

 

 

Sjukdomar som kan leda till fettlever:

·       Leversjukdomar

o   Inflammation i gallan

o   Stopp i gallgångarna

o   Leverinfektion

o   Vissa tumörsjukdomar i levern

·       Vissa tumörsjukdomar utanför levern

·       Njursjukdomar

o   Långvariga urinstensbekymmer

o   Infektion i njurarna

o   Långvarig inflammation i njurvävnaden 

·       Sjukdomar i tunntarmen

o   Vissa inflammatoriska tarmsjukdomar

o   Långvarigt stopp i tarmen

o   Salmonella infektion

·       Övriga sjukdomar

o   Diabetes mellitus

o   Pankreatit (inflammation i bukspottskörteln)

o   Hypertyroidism – ökad ämnesomsättning

o   Kraftig blodbrist

o   Pyometra (livmoderinfektion)

o   Läkemedelsförgiftning

                         

Några tecken på att din katt kan ha drabbats av fettlever

Den typiska katten som drabbas av tillståndet är en överviktig katt som av olika anledningar inte har ätit på 3-7 dagar. Om inlagringen av fett får fortskrida och bli mer allvarlig så uppstår även obalans i både salt – och vitaminhalterna såsom lågt kalium, fosfor, magnesium och B-vitamin brist. 

Vad skall du hålla uppmärksam på?

·       Snabb och kraftig viktnedgång

·       Annorexi – ovilja att äta

·       Salivering - ofta på grund av illamående

·       Kräkningar

·       Diarré

·       Förstoppning

·       Gula slemhinnor så kallad gulsot, vilket du kan se i kattens munslemhinna, ögonvitor och ibland syns det även i huden på insidan av kattens öronlappar

·       Depression, inaktivitet

·       Muskelsvaghet 

·       Katten hänger med huvudet – så kallad ventroflexion 

·       Muskeldarrningar och kramper

 

Hur vet jag säkert om min katt har fått fettlever?

Låt en veterinär undersöka din katt. Alla katter som förlorar vikt utan känd orsak skall undersökas av veterinär. En viktnedgång på några 100 gram är en stor förlust för en liten katt. Vid en undersökning kan en veterinär ofta känna en förstorad icke smärtande lever. Din veterinär kan även hitta eventuella bakomliggande sjukdomar som orsakat leverproblemet. 

 

Ta blodprov – Ett blodprov kan visa många olika saker om dels leverns tillstånd men också om det finns någon annan sjukdom som orsakat leverförfettningen. I blodprov kan din veterinär även se om din katt har obalans i sina elektrolyter eller vitaminer och om dessa behöver behandlas. Vid långvariga problem med levern kan katter även få blodbrist samt få en ökad blödningstendens. Det är viktigt att ta blodprov för att kolla levervärdena men även försöka hitta eventuell grundorsak. Det är även viktigt att följa hur elektrolyterna och levervärdena utvecklar sig under behandlingen.

 

Röntgen och ultraljud – Det kan vara bra att ta en röntgen bild. På en bukröntgen syns ofta en förstorad lever och ibland kan även bilden avslöja grundorsaken till leverpåverkan. Med ultraljud kan man se förändringar som kan tyda på fettinlagring i levervävnaden. Man kan även undersöka orsaker bakom leverpåverkan till exempel njursjukdomar, sjukdomar i bukspottskörteln.

 

Vävnadsprov/ Leverbiopsi – För att få fler ledtrådar om varför katten fått fettlever så kan veterinären ta prov från levern. Genom att föra in en längre nål genom bukväggen in till levern och via nålen dra ut levervävnad. Detta görs ofta under en lättare sedering (lugnande) eller på vaken katt. Leverbiopsi är då man tar en vävnadsbit av levern för analys. Denna utförs i narkos och eftersom att leverpatienter kan vara känsliga för narkos och lätt kan få komplikationer i läkningen efter provtagningen försöker man undvika biopsi. Det finns även en ökad blödningstendens. 

 

Behandla – behandla fort

Levern är ett viktigt organ för många funktioner i kroppen så vid leverförfettning krävs att aggressiv behandling sätts in fort! Katten med leverpåverkan behöver ofta får stanna kvar på kliniken för att snabbt få näring samt återställa obalans i elektrolyter och vitaminer.

 

Vätska, elektrolyter och vitaminer – Katter med leverförfettning behöver ofta får dropp för att dels behandla uttorkning men även korrigera obalans i salthalter. I droppet kan man även ge antioxidanter som skyddar levern mot olika skadliga ämnen som ökar i levervävnaden vid leverskador. Katter som inte vill äta eller kan äta under en längre tid, stopp i gallgångarna, pankreatit eller andra svåra mag-tarmsjukdomar, löper större risk att få brist på livsviktiga vitaminer. Dessa kan tillföras i dropp eller injektioner. Katter med leverproblem behöver kontrolleras kontinuerligt för att se hur behandlingen fungerar och hur länge tillskott av elektrolyter och vitaminer som behöver ges.

 

Mat – Katten måste börja äta! Starta med mycket aptitlig, väldoftande, ”godismat” och ge dessa i små portioner flera gånger om dagen. Om inte detta går tag kontakt med veterinär. Nästan alla katter med fettlever har svårt med aptiten och matvägrar. Om din katt matvägrar kan det vara bättre att mata via en sond. På detta sätt är man säker på att katten får i sig lagom med energi, läkemedel och tillskott kan även ge genom sonden. Tvångsmatningen bör undvikas, utgör ett stressmoment som kan leda till framtida mataversioner och som förvärrar tillståndet ytterligare. Mat för sondmatning av katt finns framtaget, denna innehåller tillräckligt med energi och då katten mår bättre kan man själv mata i hemmet. Hör med veterinären vilken mat som är lämplig för just din katt. Ibland kan andra sjukdomar som din katt har samtidigt också kräva specialmat som till exempel diabetes och pankreatit. 

 

Minska illamående och kräkningar – Vid fettlever samt vissa av de sjukdomar som katten kan ha samtidigt som till exempel pankreatit kan katten må illa eller kräkas. Att få katten att börja äta igen är det viktigaste i behandlingen av fettlever, därför är det viktigt att  minska illamåendet och kräkningar. Veterinären kan skriva ut läkemedel mot illamående. Kräkningar kan även bero på obalans i elektrolyterna så denna måste behandlas.

 

Magsårsmedicin – Vid leverproblem kan magsår uppstå, vilket i sin tur leder till illamående, obehag och minskad aptit. 

 

Aptitstimulerare  I vissa fall kan man ge läkemedel som stimulerar aptiten men dessa kan också vara skadliga för levern. Aptitstimulerarna kan vara hjälpsamma i början av tillståndet då katten startat att matvägra men ofta inte då katten redan utvecklat fettlever. 

 

Förhindra blödning - Vid leverproblem kan ökad blödningsrisk förekomma på grund av vitamin brist. Genom blodprov kan man testa blodets förmåga att stelna och sätta in behandling om det behövs.

 

Stöd för gallan- Vid fettlever kan även gallgångarna i levern täppas till av fett. Om galla läcker ut i levern så kan detta skada levercellerna ännu mer. Läkemedel som förenklar passagen av galla kan i vissa fall behövas.

 

Kosttillskott och övrigt stöd för levern – vissa ämnen som till exempel s-adenosylmetionin, sillymarin, n-acetylcystein kan hjälpa katter med leverproblem. Exempel på dessa är denamarin, zentonil och hepacyl. Dessa finns att köpa på veterinärkliniker. För att dessa skall ha en bra effekt så får katten inte ha brist på vissa andra ämnen så som vitaminer. S-adenosylmetionin ges efter att man behandlat katter med acetylcystein och det ges då ofta tillsammans med vitamin B 12, folat och andra vattenlösliga vitaminer för att ge bästa möjliga effekt. Exempel på dessa kosttillskott är cobalequin och cobalaplex som finns att köpa hos veterinärer eller i veterinärbutiken.

 

Lugn och ro – Hela kattens energi behövs för att levern ska kunna återhämta sig. Skapa lugn och ro både på kliniken där katten kanske får stanna kvar runt en vecka samt i hemmet. 

 

Sjuka djur behöver lugn och ro! Finns det flera katter i hushållet behöver hemmiljön anpassas så att den minskar stress ifrån övriga katter. Se till att din katt har en egen eller flera trygga vrår. Det kan vara liggpuffar som är lite upphöjda ifrån golvet. Puffar som ligger i fönstret eller en elementhängare som också ger en lugnande värme. Eller ibland så kan det vara bättre att katten får ett helt eget rum efter hemkomsten från djurkliniken. Om man har små barn, spralliga hundar så kan det för vissa katter vara skönt att få komma upp på höjden där de kan få ligga, äta och dricka i fred. Ställ mat och vattenskålar nära katten så bara katten har tillgång till dem och så att den inte behöver ta sig några längre sträckor för att få i sig näring och vätska. Tänk på att din katt kan behöva ha nära till kattlådan. Om du har flera katter hemma så kanske du behöver en extra låda en period (i vanliga fall skall det  som regel finnas en låda per katt i ett hushåll). 

 

 

Vad är sondmatning?

Vid sondmatning får katten näring, vätska och ibland läkemedel via en tub. På många sätt kan detta vara den bästa lösningen för att behandla katter som inte har velat äta själva under en längre period. I de fall där katten har slutat äta för att den har blivit stressad av saker som hänt i dess närmiljö och omgivning, så kommer tvångsmatning av djurägaren ofta att stressa katten ännu mer. Relationen mellan matte/husse och katt är också viktig. De band som finns dem emellan vill vi bevara. Att behöva tvinga och stressa sin katt dagligen under vad som kan bli en längre period av tvångsmatning och medicinering kan förstöra dessa starka och viktiga band.  

 

Med sondmatning är det lättare att kontrollera både mängd och hur ofta katten får mat. Vid längre tider av matvägran så är det viktigt att man inte ger för mycket mat utan att försiktigt öka portionerna. 

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: medium; font-family: Cambria; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px;