Tips och Nyheter

Senaste artiklar

Infektiös hepatit - smittsam leversjukdom hos hund i Sverige

 Var finns sjukdomen?

Virussjukdomen infektiös hepatit finns spridd världen över. I Sverige har vi endast haft enstaka sporadiska fall tack vare att många skyddar sina hundar genom att regelbundet vaccinera hundarna med effektiva vaccin.  Cirka 0-3 fall rapporteras årligen. 

Vilka drabbas?

Det är framför allt unga och ovaccinerade djur som är känsliga. Känsligast är unga , nyfödda och ovaccinerade hundar.

Hur smittar infektiös Hepatit?

Viruset sprids genom alla hundens kroppsvätskor efter att hunden har smittats. Sedan kan hunden utsöndra viruset genom urinen under så lång tid som upp till 6 – 9 månader. Vad som är lurigt är att alla hundar som sprider viruset behöver inte visa tecken på att de är sjuka. De kan vara så kallade symptomfria smittbärare.

Tåligt virus – överlever i natur

En annan faktor som kan försvåra smittskydd är att viruset kan överleva flera veckor ute i vår natur. De flesta hundar smittas genom att vara ute i vanliga utomhusmiljöer, så som villaområden, parker, rasthagar, skog och mark.

Viruset kan även spridas via människors händer, kläder, via matskålar och filtar. Men det är bara hundar som kan bli sjuka av infektiös hepatit.

Viruset kan avdödas inomhus med hjälp av desinfektionsmedel så som till exempel Virkon  I utomhusmiljön finns ingen möjlighet att bli av med viruset, utan alla hundar i Sverige bör vaccineras regelbundet så skyddar du din hund och andra hundar för smitta och svår sjukdom som i värsta fall kan leda till döden.

I Sverige har vi haft en lång tradition av vaccinering av våra hundar och katter. Vi har på detta vis varit förskonade från många sjukdomar som är vanligare i andra länder. Detta har gjort att djurägare i Sverige trott att man kanske inte behöver vaccinera då sjukdomar är så ovanliga här.  En trend med minskade vaccineringar skulle kunna öka smitta av till exempel HCC och andra sjukdomar i Sverige.

Tecken på sjukdom

Förloppet kan se mycket olika ut beroende på ålder. En liten valp kan plötsligt dö eller valpar kan födas döda om en tik smittats under dräktigheten. 

De vanligaste tecknen på sjukdom är illamående, kräkningar, diarré. Allvarligare infektioner ger hög feber, svullna lymfknutor och halsmandlar, blödningar, gulaktiga slemhinnor eller bleka slemhinnor . Viruset angriper kärlväggar och organ som lever, njurar, mjälte.  Blödningarna kan visa sig som svullnader under huden  i nacken, huvudregionen och på kroppen. Långvariga skador i njure och ögon beror på antikroppar som klumpats ihop i dessa organ. På hunden kan bland annat detta synas om en blåaktig hinna/grumling i ögat, så kallad ”blue eye” 

Alla hundar som smittats behöver inte få lika allvarliga symptom. Äldre hundar kan ibland smittas och bara uppvisa milda tecken som till exempel en mild hosta men samtidigt sprida smittan vidare till andra hundar.

Hur kan jag skydda min hund mot HCC?

De vaccin som finns mot infektiös leversjukdom ger ett effektivt skydd om man regelbundet vaccinerar sin hund. Vaccinerar vi våra hundar skyddar vi även mer känsliga individer som till exempel inte kan vaccineras så som unga valpar eller individer som har svårare än andra att kunna bygga upp ett immunförsvar mot sjukdomar trots vaccinering. 

Vaccinationen är ett billigt skydd till sin hund mot allvarliga sjukdomar och dessutom hjälper man till att skydda andra hundar mot smittor.

Kan vaccin ge biverkningar?

Det är mycket ovanligt med biverkningar med dagens hundvacciner. De flesta biverkningarna är övergående och milda så som en svullnad vid stället där hunden får sprutan eller en lätt trötthet efter vaccinationen. Sjukdomarna som vi skyddar hundarna ifrån är desto allvarligare  

 Det är viktigt att man sprider bra och riktig information om sjukdomar och vacciner. På senare år har mycket fokus i massmedia och på sociala medier gått ifrån att tala om hur allvarliga vissa sjukdomar är, till att fokusera på ovanliga biverkningar. Tillsammans med att sjukdomar i Sverige  har blivit ovanliga kan detta kan vara en bidragande orsak till att djurägare skulle kunna avstå ifrån att vaccinera och skydda sina djur. Att avstå ifrån att vaccinera sina djur leder till en ökad risk för att djuret kan drabbas av sjukdom samt att smittor som varit ovanliga i Sverige ökar. Vi behöver ha i vårt minne hur många djur som dog i allvarliga sjukdomar innan vi fick våra vacciner.

Har min hund skydd mot HCC och andra sjukdomar?

I hundens vaccinationskort står det vilket vaccin och vilka sjukdomar vaccinet skall skydda emot. Det kan vara lite trixigt att läsa sitt vaccinationskort då namnen på vaccinerna är en förkortning på de sjukdomar som vaccinet ger skydd emot.

Ett exempel på vaccin är Nobivac DHPPi. Här står de olika bokstäverna för sjukdomarna:

D = distemper som på svenska är valpsjuka

H = Hepatitic Contagiosa Canis på svenska kan man kalla den infektiös leversjukdom/hepatit

P = Parvo

Pi= parainfluensa även kallad kennelhosta

En grundvaccination är viktigt att ge till sin hund. I en grundvaccinering får valpen 2 stycken vaccinationer ungefär vid 8 och 12 veckors ålder sedan skall valpen ha en vaccination då den fylller 1 år Detta är en så kallad grundvaccinering.  Beroende på vilken livssituation hunden har; om den löper större/mindre risk att smittas så kan man välja lite olika vaccinationsintervall.  Efter grundvaccinationen så kan man vaccinera vart 3:e år mot HCC , parvo och valpsjuka och ha ett gott skydd. Många väljer dock att vaccinera oftare än detta. Vaccinet mot kennelhosta kan man ge årligen för att ge skydd även mot denna smittsamma sjukdom. Vissa hundar som träffar många andra hundar till exempel om man skall bo på hundpensionat, går på hunddagis , kan man vilja ge vaccinationer lite oftare än vart 3:e år.  

Är man uppfödare och har valpar som kanske löper en större risk att utsättas för smitta. Till exempel om hundar i närheten som drabbats av sjukdomen, då kan man utöka vaccinationen för valparna genom att ge en 3:e valpvaccination vid den 14-16:e levnadsveckan. Detta behövs generellt inte i Sverige då sjukdomen är så pass ovanlig.

Det är också viktig att tänka på att valpen inte får ett komplett skydd direkt efter den andra valpvaccinationen vid 12 veckors ålder, utan att det dröjer upp till 1-2 veckor innan immunförsvaret har hunnit bygga upp ett skydd mot sjukdomarna. Under denna tid skall man inte utsätta valpen för risken för smittas.

Är du osäker på om din hund har skydd emot HCC, ta kontakt med din veterinär. Det finns flera olika vacciner på marknaden.