Kategorier

Erbjudande

Om oss

Vilka är de vanligaste beteendeproblemen hos katter? Hur känner jag igen stress

Publicerad: 2016-10-27 12:40:09

Beteendeproblem är något som ofta tas upp vid besök hos veterinären. Det kan vara verkliga problem i kattens beteende men det kan också röra sig om för katten helt normala beteende men som kan vara oönskade. Ett exempel är katter som klöser på mattor och möbler.  Att klösa är helt naturligt och viktigt för katten men om katten inte får bra eller tillräckliga möjligheter att utöva sitt klösbeteende så kan de börja klösa på oönskade ställen i hushållet. Katter kan även i fler-katts-hushåll klösa överdrivet för att revirmarkera och på så vis känns sig tyggare i en för katten stressig miljö. Läs mer tips på hur du får katten att sluta klösa på dina möbler.

Några av de mest vanligaste beteende- problemen hos våra katter

 • Katter som kissar eller bajsar utanför lådan
 • Urinmarkeringar
 • katter som är aggressiva mot andra katter
 • katter som visar aggressivitet mot människor
 • Oroliga och rädda katter
 • Katter som klöser på möbler
 • Beteendeproblem som beror på hög ålder, till exempel demens, artros, högt blodtryck
 • Överdrivet slickande
 • pica = katter som äter, tuggar på saker

Varför är vissa katter oroliga, rädda?

- Generna - Rädsla och oro hos katter (och hundar) kan bero på flera saker. Vi vet att arvet påverkar. Oroliga /rädda djur får oftare ungar som också är oroliga.

- Mamman -Den första tiden då ungen är född är också viktigt för hur dess personlighet blir senare i livet. Om kattungen inte får en bra socialisering eller den utsätts för stress under denna period, kan detta ge otrygga och rädda katter senare i livet. Kronisk stress kan ge sjukdomar senare i kattens liv. Läs mer om detta i vår artikel om Pandora syndrome.

-Trauma - Katter kan plötsligt utveckla oro efter en skrämmande händelse.

-Ålder -Äldre katter som naturligt drabbas av olika ålderskrämpor som dålig hörsel och syn, demens, ledstelhet med mera. Kan känna sig osäkra och oroliga. Det är viktigt att hitta vad som stressar din katt och göra tillräckliga förändringar i miljön samt

Alla katter är individer

Katter blir stressade då de inte kan utöva sitt naturliga beteende och inte får tillfredsställt sina behov. Katter har vissa grundbehov och då katten upplever att dessa inte blir tillfredställda så är detta stressande för katten. Vi måste även komma ihåg att katter är verkligen individer.  Vad som stressar en katt kanske inte alls upplevs som något problem för en annan. Varje katt har sitt bagage med gener och leverne som gör att den upplever sin omgivning efter sina förutsättningar. En hemlös katt kan kanske tolerera förändringar i sin fysiska miljö bättre än en inomhuskatt men den kan istället blir mycket stressad av att vara nära människor då den inte blivit socialiserad. 

Undantag finns så klart också här. Vilken erfarenhet och vilken miljö katterna lever i är viktigt. De hemlösa katterna som jag träffade och bekantade mig med under den ineternationella kattveterinärkongressen på Malta 2016, var ofta relativt socialierade. Människor betydde mat! I det område jag var i så hade katterna en postivit erfarenhet av människor. På bilden ser ni en liten katt-tjej som vill krypa ne ri min handväska för att se vad för godbitar jag hade tagit med mig denna gången jag gick förbi.

Vissa oönskade beteenden är en överlevnadsmekanism!

De olika beteenden som en katt visar då den utsätts för stress och upplever negativa känslor så som ångest, rädsla, frustration, är ett sätt för katten att hantera och utstå stressen. Om en katt som är rädd inte ges möjligheten att kunna gömma sig, så kan katten inte hitta ett sätt att hantera rädslan.

Hur känner jag igen tecken på att min katt är orolig eller till och med rädd?

Det är viktigt att känna igen tecken på olika känslor hos sin katt. Alla katter behöver inte visa alla tecken eller kroppsspråk som vi vet är förknippat med negativa känslor så som oro, rädsla, ångest eller frustration.

kroppshålllning - en rädd katt försöker skydda sin kropp från det som är farlig genom att förändra sin kroppshållning.

 • en rädd, orloig katt kryper ihop och försöker göra sig mindre. 
 • Katten har ofta en stel och spänd kropp som är redo att fly eller i vissa fall anfalla.
 • Svans & tassar - in under eller nära kroppen
 • öronens ställning - öronen är vinklade platt neråt mot huvudet.
 • pälsen reser sig - hos en rädd katt så reser sig håren på ryggen och svansen så att katten ser större ut

Flyktbeteende - en rädd katt försöker om det är möjligt att gå bort från det som hotar och som av katten upplevs som farligt.

 • Katten som är rädd och inte kan ta sig ut eller bort från det som stressar försöker hitta någonstans att gömma sig. Gömställen är viktiga för dessa katter. det kan vara under ett sängöverkast, i en pappkartong eller under en soffa.

Förändrade Rutiner - En rädd och frustrerad katt ändrar ofta sina sov och ätvanor.

 • Sover mindre - Rädda katter vill ha koll på sin omgivning och sover därför mindre. Ibland kan katter som är frustrerade och rädda se ut som om de sover men deras kroppshållning avslöjar ofta dem. En spänd kropp utan avslappnat huvud. Denna katten ligger inte avslappnat på sin sida med exponerad buk som du kan se att katten som vilar avslappnat på bilden gör.

 • Äter mindre eller mer - Många katter som känner oro äter sämre eller ibland slutar de äta helt. Vissa katter kan istället stressäta och kasta i sig maten. Det finns även katter som dricker mer på grund av stress eller smärta.
 • slutar gå på lådan - En stressad katt kan även sluta gå på lådan och håller sig längre.

Leker mindre- att vara nyfiken och upptäcka och leka är naturligt kattbeteende. En rädd eller frustrerad katt leker mindre eller inte alls. Undergivna katter i multikatt-hushåll kan vara rädda för att leka då andra dominanta katter ser på eller är i samma rum. 

Lätt skrämd - många katter är överkänsliga för ljud och beröring

Beteende som katter visar om de inte kan fly eller gömma sig då de är rädda

 • Darrar som ett asplöv 
 • Slickar sig om munnen, saliverar- vissa nervösa katter slickar sig om munnen och sväljer överdivet
 • Svettiga trampdynor - ibland kan man se små svettiga tassavtryck där en rädd katt har gått.
 • Snabb, forserad andning- om en katt är extremt rädd kan den andas snabbt och med öppen mun.
 • kissar & bajsar på sig - rädda katter kan ofrivilligt kissa eller bajsa på sig. 
 • Katten "pratar"- katter som är trängda och inte har någon "utväg" kan väsa, morra, i vissa extrema fall kan katten nästan yla och spotta på/emot det som stressar den.
 • Aggression - rädsla kan ge uttryck i agression emot människor eller kanske mot andra katter i hushållet.

Långvarig stress & rädsla kan ge sjukdom

Om katter (och även andra djur) lider av negativa känslor som rädsla, frustration under längre tidsperioder, vilket kan ske i hemmet eller till exempel längre perioder av att vara instängda i en bur  på kattpensionat eller djursjukhus, då blir katten helt hjälplös och försöker hantera detta genom olika beteenden som till exempel:

överdrivet tvättande/slickande- vid långvarig stress och även smärta (som i sin även är stressande) är ett sätt att få utlopp för negativa känslor att slicka sig eller till och med dra ut sin egen päls på olika områden på kroppen. Vid till exempel Inflammerad urinblåsa, FIC slickar katten sig längst ner på magen på grund av smärta men även stress.

Kissar & bajsar utanför lådan - vissa katter kissar och bajsar utanför lådan. Katter kan urinera och bajsa på ställen som de känner sig osäkra på för att känna sig egen doft och på så vis påminna sig själva om att "här är det något farligt som jag måste se upp med".

Katter som lider av långvarig stress kan bli fysiskt sjuka-  stressen och rädslan påverkar katterna fysiskt och de kan få olika sjukdomar. de kan bland annat drabbas av kräkningar och diarréer. om man inte minskar stressen för dessa katter kan de har en ökad risk att drabbas av olika allvarliga sjukdomar så som Diabetes, FORL, FIC, övervikt och hudproblem. Detta fenomen kallas för Pandora syndrome som ni kan läsa mer om i vår artikel.

Hjälplöshet- om katten inte får hjälp att hantera sig rädsla

Om katter inte kan hitta ett sätt att lösa olika negativa upplevelser som frustration, rädsla, oro så kommer katten att bli apatisk /deprimerad. Katten har vad man kan kalla en inlärd hjälplöshet som kan misstas för medicinsk sjukdom. Tecken på att katten inte hittar någon utväg utan att hamnar i ett apatisk tillstånd är att katten verkar:

 • slö
 • har ingen aptit och har därför gått ner i vikt (men man kan inte hitta någon medicinsk orsak till viktnedgången),
 • katten tar inte hand om sin päls, (se vår artikel om stress och hudproblem),
 • vill inte leka/prata med sin ägare eller eventuella andra katter (som den gjort förut).
 • Sover eller gör den verkligen det ?? Dessa katter ser ofta ut som om de sover större delen av dagen men ofta är de spända i kroppen som små bollar och är tillbakadragna. Till exempel på katthem så kan man missta dessa katter för att de inte är något problem då de inte är utåtagerande och visar sin stress och frustration på det viset, utan de lider i det tysta.

Hur kan vi behandla stressade, rädda och apatiska katter?

Att katter skall känna sig hjälplösa och bli apatiska är något som vi verkligen måste försöka förhindra! Vi behöver snabbt arbeta på en plan för att minska stress och göra katten trygg igen. Ofta behöver man angripa problemet från flera håll. Punkterna nedan går igenom lite grundläggande hur  vi arbetar då vi hjälper dessa katter.

 1. Låt en veterinär undersöka din katt. Vissa katter har redan fått följdsjukdomar av långvarig stress till exempel urinstenar eller inflammerad blåsa som måste få medicinsk behandling först. Katter som lider av smärta kan också blir stressade och många tecken på smärta kan lika de tecken på stress som vi beskrivit ovan. Vissa raser har olika mutationer som gör att de kan ha fysiska problem som skulle kunna leda till smärta och beteendeproblem. Ett exempel är Manxkatten som genom en mutation föds med en liten eller ingen svans alls, vilket kan ge skelettmissbildningar som kan vara smärtsamma. Svansen är även ett viktigt verktyg för katters kommunikation, vilket gör att manxkatter kan ha svårare att kommunicera på detta vis.
 2. Miljöförändringar & berikningar för att minska stressen och göra katten trygg. Denna plan för att göra katten trygg består ofta av många olika deler så som tillskott av kattlådor, placering av kattlådor, tillgång till gömställen, berikning genom mat, lek och interagering med djurägare etc.
 3. Lugnande doftferomoner- Dofter och luktsinnet är mycket utvecklat och viktigt för katter. För katter i fler-kattshushåll där osämja har uppstått använder man feromoner som katter utsöndrar då de är vänner; Feliway Friends och om katten är otrygg i sin miljö använder man lugnande feromoner, Feliway Orginal för att katten skall känna sig trygg i sin miljö tex då man har flyttat till nytt hus eller då man åker på veterinärbesök. Inom kort kommer det även en tredje feromonprodukt till Sverige; Scratch som används bland annat vid problem med klösmarkeringar.
 4. lugnande kosttillskott - Zylkene och Iharmoni innehåller lugnande ämnet alfa-casozepin som är ett mjölkprotein från kossors råmjölk. Ämnet binder till receptorer i kroppen som har med stressreduktion att göra därför tror man att Alfa-casoceptin har en liknande lugnande effekt men utan att djuret blir sederad och utan biverkningarna av lugnande läkemedel. Solliquin innehåller en annan aktiv ingrediens; L-theanin som kan verka lugnande på djur med bland annat ljudkänslighet men den har även använts som komplement vid behandling av separationsrädslor och urinmarkering.

Berikning genom lek är befriande! 

Dela detta innehåll