Kategorier

Nyheter

Erbjudande

Om oss

Stress kan göra din katt & andra djur sjuka - Pandora Syndrom

Publicerad: 2016-10-18 22:58:30
Kategorier: Katt Rss feed

Stress kan ge sjukdom hos katter & andra djur

Den miljön som vi och våra katter lever i påverkar den mentala och fysiska hälsan det vet vi. Katter kommer i kontakt med stress på olika sätt. Den vanligaste formen av stress är förändringar i kattens närmiljö, stress genom olika katt-konflikter och dålig katthållning.

Flera studier visar att långvarig stress och intensiv stress kan leda till sjukdomar. Veterinär Professor Tony Buffington har under årtionden forskat på stress och sjukdomar hos katt. Han har visat att stress kan leda till flera olika sjukdomar hos katter likt människor kan drabbas av intestitiell cystit, panikångest och fibromyalgi om de utsätts för stress. Ett exempel är FIC, "inflammerad/irriterad urinbåsa" hos katter där vi genom åren har sett att dessa katter ofta led av andra problem också samt att problemen med urinvägarna kom och gick med stressfulla händelser i kattens liv.Tony Buffington menar att för katter som visar andra tecken på problem från andra organsystem utöver FIC så behöver man titta på hela katten och tänka på att katterna har drabbats av något som han kallar för Pandora Syndrome. 

Miljön & livsstilen vi och djuren lever i påverkar våra gener

Djur och människor föds med en andel uppsättning av gener. Men det är inte alla gener som vi uttrycker. Den miljö och den livsstil vi har påverkar bland annat vilka gener vi uttrycker och därför kan egenskaper och sjukdomar förändras från generation till generation. I studier har man sett att barn som levt under olika former av hög stress före och efter födseln, är mer benägna att utveckla  kroniska sjukdomar senare i livet. Vi vet att det inte är alla djur eller människor som utvecklar sjukdomar under stress. Efter stora naturkatastrofer återhämtar 95% av människorna sig men 5 % gör det inte och får följdsjukdomar.

Stress påverkar även andra djur negativt

En studie som undersökte hur hundars inlärning fungerar, visade att även stress påverkade hundars livskvalitet och hur bra de kunde lära sig att utföra vissa uppgifter. Två grupper av hundar fick en kontrollerad veterinärdiet med eller utan miljöberikning. Studien visade att de hundarna som inte fick berikning  åldrande och lärde sig sämst. De som fick både bra nutrition och berikning lärde sig bäst och åldrades bättre.

Dåliga mödrar kan ge sämre förutsättningar för djuren

Det finns flera studier som vissat att ungars tidiga uppleverlser i livet påverkar deras hälsa. En bra omhändertagande moder är viktigt för ungarnas fortsatta både mentala och fysiska hälsa i livet! Den tidiga tiden med modern skall vara trygg och harmonisk. Det är viktigt att ungar får bekanta sig med olika saker och människor under denna tid under lugna och trygga förhållanden. Om kattungar, valpar är trygga och får använda sin nyfikenhet då de upptäcker "världen" då stärks deras självkänsla och de blir senare inte lika stressade då de senare i livet ställs inför nya situationer, personer eller saker. Det är även viktigt att modern är lugn och trygg. En lätt stressad moder med dåligt självförtroende kan ha negativ påvrekan på ungarna.

Lugnande doftferomoner

Att använda lugnande doftferomoner, Feliway för katter och hundar under denna period skapar en känsla av trygghet då man skall  bekanta sig med allt i sin närhet. Nya kattbekantskaper måste få ta lite tid, låt katterna få bekanta sig successivt och med så lite stress som möjligt. Läs vår artikel om hur du minskar stress för katter som kommer i ett nytt hem för lite mer tips.  Feliway FRIENDS är lugnande doftferomoner som katter avger då de är "kompisar". Detta är bra att använda då man skall introducera kattungarna till övriga katter i hushållet eller för att lugna en stressad moder i ett fler-katts-hushåll. 

Kan vi hitta djur som riskerar drabbas av Pandora syndromet?

Det finns katter som löper större risk att drabbas av sjukdomar. Vi måste försöka hitta dessa katter och ge dem bra miljöberikning och få bort de saker i omgivningen som stressar katten. Om vi antingen förebygger så att dessa katter som löper större risk inte drabbas av pandora syndrome eller om vi behandlar dessa katter som drabbats så kan de tillfriskna.

Några riskgrupper är:

  • Känsliga katter - Katter med en livshistoria att de är känsliga

  • Flaskuppfödda katter

  • Adopterade katter

  • Hemlösa katter och före detta hemlösa katter

  • Inomhuskatter och framförallt katter som lever i större flerkattshushåll
  • Hälsoproblem – sjukdom i sig kan vara stressande. Dessa katter får oftare problemen senare i livet.

  • Katter med olika beteendeproblem - rädda katter (mer hanar), nervösa, aggressiva, den hundliknande katten följer djurägaren överallt. Detta beteendeproblemet beror på separationsångest och kan komma från att katten separerats från modern för tidigt.

Vilka sjukdomar kan katter få om de drabbas av Pandora syndrome?

Stress påverkar djuren fysiologiskt. Stress påverkar hjärnan, hormonerna och vårt immunförsvar. Hormoner och signalämnen påverkar i sin tur olika organ i kroppen. Vi får till exempel snabbare hjärtrytm, andning, blodtryck men vårt immunförsvar försämras även då vi är stressade under längre tid och vi blir mer mottagliga för sjukdomar.

Det är inte bara FIC utan även andra sjukdomar kan påverkas och utlösas av bland annat stress. Sjukdomar som övervikt, urinsten, Diabetes Mellitus, FORL (eller tandresorption som det även kallas), olika hudproblem, mag-tarmstörningar är några sjukdomar som ingår i pandora syndrome. Du kan läsa mer om stress och hudproblem hos katt i vårt artikel. 

Pandora syndrom är din katt i farozonen?

Stämmer beskrivningen ovan in på din katt? Då kan den vara i riskzonen eller kanske misstänker du att den redan är drabbad av syndromet?

Försök hitta de stressorer som ställer till bekymmer för din katt och gör din katt trygg igen!

Miljöberikning är en viktig del i behandlingen av pandora syndrome

Det bästa med Pandora syndrome är att vi kan förebygga att det händer! Då du skaffar din katt, lär dig tänka som en katt. Vad är naturligt kattbeteende? Vad behöver min katt för att kunna utöva alla sina naturliga kattbeteenden? Hur berikar jag min katts miljö? Vad gör katter stressade? hur kan jag förhindra detta?

Om din katt har drabbats av Pandora syndrom så misströsta inte! Du kan få stopp på den onda cirkeln av stress. Behandlingen av Pandora Syndrome görs i olika steg.

1. behandla det akuta först! Behandla till exempel urinstenen som stoppar upp urinen. 

2. behandla olika sjukdomar. Sätt katten (eller hunden) på veterinärfoder som behandlar urinstenar. Ge smärtlindring och kosttillskott som skyddar urinvägarna.

3. miljöförändringar - berika kattens miljö.

4. Hitta och ta bort stressorer - gör katten trygg och stärk kattens självförtroende

Dela detta innehåll