Tips och Nyheter

Senaste artiklar

Feliway doftferomoner för din katt

Vad är Feliway doftferomoner?

Feliway verkar genom så kallade fermoner vilket är ett naturligt sätt att komma till rätta med beteendeproblem hos katt. Många studier visar på hur doftferomoner kan hjälpa djur som har stressorsakade problem. Feromoner är kemiska signaler som djuren inom samma art använder för att kommunicera med varandra. Feromoner som avges av en individ kan påverka och ändra beteendet hos en annan individ. De mest kända feromonerna är sexualferomonerna som används av honor då de vill signalera till hanarna att de är i löp och då mottagliga för parning. Feromoner kan även användas för att märka ut revir, skrämma angripare.

Hur uppfattar djuret feromonerna i sin omgivning?

Fermoner utsöndras i luften av ett djur och de upptäcks av andra individer genom ett speciellt organ som finns i främre delen av kattens näshåla. För att katten skall känna feromnerna så  pumpar djuret in luft (katten flemmar) i det sk. Vomeronasala organet. När katten sedan ”känner” feromonet så utlöses en omedveten förändring av beteendet.

Vad är Feliway?

Feliway är en feromonlösning som är en konstgjord motsvarighet till kattens ansiktsferomoner, vilka katten använder för att markera sitt territorium. Dessa doftämnen skapar välbefinnande och lugn. På så vis kan Feliway användas för att hjälpa och lugna katten, då katten försöker klara av utmanande situationer. Man kan behandla eller minska den stress som katten känner i samband med en förändring i dess miljö.

Hur du använder Feliway spray

 • Skaka flaskan före användning.
 • Håll flaskan upprätt och spraya på 10 cm avstånd
 • Spraya 2-8 pumpslag (beroende på ytans storlek och situation).
 • Vänta 15 minuter så att alkoholen i lösningen hinner avdunsta, innan du introducerar katten till sprayat område
 • Full effekt kvarstår i 2-5 timmar, efter detta fyller du vid behov på ny spray.

Viktigt vid användning av Feliway Spray:

 • Spraya aldrig på katten
 • Varje sprayflaska (60 ml) räcker till ca 400 pumpslag (+/- 50 st)
 • Feliway spray skall förvaras i rumstemperatur (ej solvarm bil)
 • Feliway missfärgar i regel ej möbler eller inventarier men vi rekommenderar att ni först testar på ett prov.

Vid ett beteende problem är det viktigt att även söka orsaken till problemet och i första hand förbättra/förändra miljön för katten.  Tillsammans med förändringar i kattens närmiljö, kan Feliway hjälpa dig att lösa din katts problem.

Många beteende problem kan orsakas av sjukdom. Kontakta din veterinär för att utesluta att din katts beteende orsakas av sjukdom.

Feliway kan användas tillsammans med andra kosttillskott, örtmediciner och läkemedel

Komplettera gärna vid behov Feliway spray med Feliway doftavgivare för att minska kattens generella stressnivå

Vid kraftig stress kan Feliway behöva kompletteras med andra lugnande så som zylkéne lugnande kosttillskott eller receptbelagda läkemedel. Pröva dock att första använda Feliway som är naturligt och diskutera sedan med veterinär om ytterligare lugnade kan behövas. Min erfarenhet är att vid användande av Feliway kan du minska användandet av övriga lugnande substanser.

Hur du använder Feliway Doftavgivare

 • Skriva av locket på flaskan
 • Skruva på avgivaren på flaskan, dra åt försiktigt
 • Sätt doftavgivaren i ett elektriskt vägguttag. Flaskan skall vara placerad under avgivaren)

Viktigt vid användning av Feliway doftavgivare:

 • Placera doftavgivaren i det rum som katten vistas mest i
 • Placera doftavgivaren i ett vägguttag med helt fritt utrymme ovanför och med minst 50 cm utrymme vid vardera sida. Placera ej under/bakom möbler, fönsterbräden, gardiner eller vid sidan av utskjutande föremål
 • En avgivare täcker ca 50-70 kvadratmeter

Doftavgivaren ger full effekt efter 24 timmar, vänta därför med att exponera katterna för avgivaren tills den har fått sprida lite lugnande feromoner först. Jag hade en uppfödare med en katt som gick direkt in och revirmarkerad på avgivaren.

En refill varar ca 4 veckor. Efter du använt doftavgivaren 5 gånger rekommenderar tillverkaren att ni byter till en ny.

En doftavgivare skall vara inkopplad kontinuerligt under dygnets alla timmar för att mättnaden av feromoner i rummet skall hållas konstant.

Feliway är framtaget för katter och är helt doftfritt för människor. Det ger ingen sederande effekt och påverkar inte andra djurslag.

Vilka oönskade beteenden kan Feliway hjälpa/förebygga?

Katter är i motsats till hundar territoriella djur och de uppvisar specifika beteenden grundande på hanteringen av sina territorium. Inte förrän de känner sig trygga i sin närmiljö kan de skapa sociala kontakter med sina ägare och andra djur.

Här är några oönskade beteende & stresssituationer där Feliway kan hjälpa:

 • Rädsla
 • Flytt till nytt hem
 • Första gången ni tar hem katten
 • Nytillskott av katter & andra familjemedlemmar i hushållet
 • Klösa på oönskade ställen
 • Bilfärd
 • Veterinärbesök
 • Katter som bråkar
 • Flera katter i samma hushåll
 • Urinmarkering
 • På kattpensionat
 • Renovering & ommöblering
 • Vid sjukdomar som tex njursvikt, artros, demens
Gillar du denna artikel?
Kategori: Katt

Kommentera artikeln

Säkerhetskod