Kategorier

Nyheter

Erbjudande

Om oss

Öroninflammation hos hund & katt

Publicerad: 2016-08-21 21:19:39
Kategorier: Hund Rss feed , Katt Rss feed

Skillnader människor och hund/katt

Öroninflammation är ett vanligt problem hos hundar men även hos katter. Till skillnad från människor så har hunden och katten en vinklad hörselkanal. Detta medför att miljön i innerörat är varmare och gynnsammare för bakterier. Till skillnad från människor så får ofta hunden och katten inflammation i ytterörat som då involverar öronlappen, hörselgången fram till trumhinnan. Ibland kan dock trumhinnan gå sönder tex vid långvariga obehandlade öroninflammationer. Om trumhinnan är sönder kan infektionen sprida sig till mellan och innerörat och då kan djuret drabbas av neurologiska problem. Det är alltså viktigt att behandla och förebygga öronproblem.

Hur vet jag om mitt djur har öroninflammation?

Tecken på att ditt djur har drabbats av öroninflammation kan vara lite varierande från fall till fall.

  1. klåda i öronlappen eller att hunden/katten kliar sig i huvud- och nackregionen. området kring örat kan också vara pälslöst eller ha små sår efter frenetiskt kliande.
  2. djuret skakar/lutar på huvudet
  3. öronlappen på den problematiska örat är nedåtvinklat
  4. en ökad produktion av vax eller annat sekret som man ser i öronlappen eller i ingången till örat.

Om hunden och katten får gå obehandlade med sin öroninflammation kan de drabbas av en infektion först i mellanörat och får även denna vara obehandlad så kan denna infektion sprida sig in till innerörat som ingår i det centrala nervsystemet och då ser man andra tecken hos sitt djur.

infektion i mellanörat - kan ske vid kroniska eller obehandlade öronproblem

En obehandlad infektion kan göra att trumhinnan går sönder och infektionen kan då sprida sig till mellanörat. Det är därför viktigt att man låter sin veterinär undersöka djuret om den visar symptom på öroninflammation. Ett tidigt symptom på inflammation i mellanörat är smärta i hundens och ibland katten käkvinkel. Detta kan man se genom att djuret har ont då man klämmer på detta ställe eller att hunden har svårt att skälla, svårt att jäspa, svårt att hålla en boll i munnen. Andra symptom är att de skakar på huvudet och sedan neurologiska tecken då ansiktsnerven löper nära kanten i mellanörat. Om ansiktsnerven är påverkad kan man se asymmetri i ansiktet; på öron och läppar som då hänger ned på ena sidan. Andra tecken är att näsan kan bli torr och krustig, även ögat på sidan där öroninflammationen kan bli torra. Ibland kan dessa hundar och katter komma in till veterinären för hud eller ögonproblem så är den egentliga orsaken till problemen ett långvarigt öronproblem.

Ansiktsnerven är mycket känsligare på katt, då nerven löper mer oskyddat på katt genom mellanörat. Detta gör även att katten är mer känslig att få en skada av denna vid öronoperationer eller vid spolning av öronen. Katten får då något som kallas Horners syndrom.

Symptom på otitis interna - infektion i innerörat

Innerörat är mycket känsligt för olika ämnen som kan finnas i vissa rengöringar. Därför måste veterinär undersöka djuret vid tecken på öroninflammation. Tecken på en inre öroninflammation är:

1. vinglig gång

2. djuret lutar på huvudet

3. hunden/katten går i cirklar

4. ofrivilliga upprepande rörelser i ögonen samt hörselnedsättning.

Det är viktigt att behandla öroninflammationer då en yttre inflammation kan ge skador som vi inte kan behandla. Skador på innerörat kan leda till dövhet. Har man ett djur med hörselnedsättning kan detta bero på kroniska skador på örats olika delar. Om man sätter in snabb behandling efter att man tagit bakteriella odlingar så kan man ibland rädda hörseln eller delar av den.

Öronsekret

I hörselkanalen finns olika slags körtlar som bland annat producerar vax. Ibland kan konsistensen, utseendet på öronsekretet ge ledtrådar på vad för problem djuret har. Din veterinär kan ta en odling för att se om svamp eller bakterieinfektion är orsaken till klådan i öronen.

  • Fuktigt ljust/brunt sekret men som inte luktar så mycket är vanligt vid bakteriell infektion orsakad av olika stafylokocker, streptokocker (olika slags bakterier)
  • Vid brunt fuktigt sekret kan det vara en jästsvampsinfektion.
  • Torra kaffeliknande krustor, eller fuktigare sekret likt kaffesump är typiskt för öronskabb. Vid dubbelsidiga öroninflammationer hos katt är öronskabb den vanligaste orsaken.
  • Mjölkaktigt till gult sekret brukar visa att det är en bakteriell infektion med sk. Gram negativa bakterier. Grön/gult sekret som luktar mycket då kan det vara en infektion orsakad av sk. Pseudomonas bakterier, vilka kan vara svårbehandlade.

Varför skall du rengöra öronen?

Det är en viktig del i behandlingen av öroninflammation (den viktigaste delen) att rengöra örat ifrån sekret. Var och sekret ifrån inflammationen kan inaktivera vissa läkemedel som används vid behandlingen som din veterinär skriver ut. Genom att man via öronrengöringen sköljer bort sekret och andra produkter så som bakteriegifter, minskar man inflammationen och irritationen.

Öronrengöring & brusten trumhinna

Innan man rengör om man misstänker att hunden eller katten har en öroninflammation, så måste man försäkra sig om att inte trumhinnan är trasig. Tecken på brusten trumhinna kan vara att hunden/katten lutar på huvudet men vissa djur visar dock inga symptom alls. Det är viktigt att låta din veterinär undersöka djuret innan man börjar behandla. Om man börjar rengör örat och trumhinnan är brusten så kan man sprida bakterier in i mellanörat och vilket i sin tur kan sprida sig vidare till innerörat och hjärnan.

Det finns vissa rengöringar som innehåller för höga koncentrationer av ämnen som då är skadliga för innerörat. Exempel på detta är koncentrationer högre än 0,2 % av klorhexidin. Det finns dock öronrengöring, Clorexyderm Oto , Otodine, Cerum Aural som är så pass milda att du kan använda den även om du inte vet om trumhinnan är trasig. Otodine fungerar även som behandling vid pseudomonas som är en svårbehandlad bakterie.

Torra ögon

Vid påverkan av ansiktsnerven fås symptom i djurets ansikte med bland annat torra ögon. Det kan då vara bra att samtidigt behandla med långtidsverkande tårersättning, Comfort shields för att under behandlingstiden motverka att de torra ögonen leder till följdskador. Tårersättning innehåller även smörjande hyaluronsyra som förhindrar skador på hornhinnan.

Tänk även på att flera örondroppar som veterinärer skriver ut innehåller ämnen som är giftiga för innerörat. Om trumhinnan är brusten så kan dessa droppar eventuellt komma in till innerörat.  Om man har medicin kvar hemma från tidigare behandlingar så skall därför inte starta en behandling utan att veterinären har tittat om trumhinnan är hel. Många öroninflammationer behöver inte antibiotika för att läka ut, utan en ordentlig rengöring kan många gånger hjälpa djuret.

Val av rengöringspreparat

Beroende på om infektionen är kronisk, akut, hur sekretet ser ut, vilka smittoämnena är så kan man välja olika öronrengöring.  Principer är att många öroninflammationer kan man behandla helt utan antibiotika men det kräver rätt öronrengöring. De flesta öronrengöringarna som finns innehåller flera av substanserna nedan för att behandla öroninflammation.

brunt & gulaktig öronsekret

Då din hund eller katt har brunt/gulaktigt sekret eller då det finns vitaktiga krustor som sitter på huden i öronkanalen, då är det fördelaktigt att man använder vaxupplösande medel så som propylenglykol, glycerin och mineralolja. Dessa är bra att använda då du har ett öra med riklig vax/sekret produktion. Nästan alla öronrengöringar har dessa egenskaper bla. Otozyme , Epi-otic, Otodine , Cleanaural som även är antibakteriell och uttorkande. Epi-otic minskar bland annat bakteriernas förmåga att binda fast och stanna kvar i örat. Det finns rengöringar som du kan använda vid kraftig vaxbildning som till exempel katter och hundar får vid öronskabbinfektion. Då kan du behöva använda en effektiv vaxxupplösare några dagar innan du startar med behandlingen av eventuell infektion. Cerumaural, Otoprof och Otoact, clorhexyderm oto är alla effektiva vaxupplösare.  Otoprof skall du inte använda om ditt djur har sprucken trumhinna.

Var/pus

Om man har ett sekret som innehåller var/pus är det bäst att använda vaxupplösande ämnen tillsammans med peroxider vilka är antibakteriella. Otodine som man kombinerar med läkemedel vid mycket svårbehandlade/resistenta öroninflammationer. Denna kan man även använda om trumhinnan är sönder och det bästa är att den inte svider. Efter att man löst upp sekret är det bra om man även använder sig av upptorkande ämnen vilka de flesta rengöringar innehåller.

Vid öroninflammationer orsakade av gram negativa bakterier kan man använda sig av surgörande ämnen för att sänka PH:t i öronkanalen. Man måste dock tänka på att sura lösningar inaktiverar flera antibiotika som veterinärer skriver ut vid behandling av vissa öroninflammationer. Då får man först använda en surgörande rengöring för att sedan hälla i en neutraliserande lösning sedan kan man medicinera med örondropparna. Exempel på produkter är MalAcetic även cleanaural som båda har haft goda resultat i studier för behandling av många bakteriella sjukdomar. Cleanaural kan kombineras med örondropparna Cleanaural. Clorexyderm Oto har också surgörande ämnen i sig, Micell lösning har ett mycket bra surgörande PH vid öroninflammationer.

Jästsvampsinfektioner

Öroninflammationer som orsakas av jästsvampar kan ge mycket brunt vax. Dessa behandlas effektivt med 2 olika rengöringar. Först en vaxupplösande rengöring tex Cerumaural eller Otoact, clorhexyderm oto och sedan med Malacetic aural ,  Clorhexyderm spot gel eller Otodine som båda effektiva mot svampinfektioner. Clorhexyderm spot gel har neutralt PH och svider inte.Clorhexyderm spot gel och otodine används 2 gånger om dagen (ofta till en början efter rengöring med clodhexyderm oto, otoact eller cerumaural då jästsvampinfektioner brukar ge mycket vaxbildning) tills örat är rent vilket ofta sker efter 3-4 veckor. Din veterinär tar in din hund på återbesök för att kontrollera om behandlingen fungerar eller om ditt djur eventuellt även behöver behandling av läkemedel.

Hos hundar som ofta får jästsvampsinfektion så kan du i förebyggande syfte behandla med vaxupplösande Cerumaural 1-2 gånger i månaden för att sedan behandla med jästsvampsrengöring Malacetic 1 gång i veckan. Om hunden/katten är mycket irriterad i hörselgången rekommenderar jag att man startar med cerumaural i några dagar, sedan kan man använda båda lösningarna, då den värsta inflammationen har lagt sig. Detta då Malaceticaural och lösningar med låga PH värden kan svida om hörselkanalen är mycket skadad.

Kroniska öroninflammationer

Ibland kan problemen återkomma och då kan det finnas anledning att låta din veterinär utreda om det finns bakomliggande orsaker till öronproblemen så som till exempel allergi, trång hörselkanal, riklig vaxproduktion, polyper eller främmande föremål som kommit in i hörselkanalen. Vid återkommande problem är det även viktigt att förebygga problemen med hjälp av bra öronrengöringar så din hund och katt inte råkar ut för bekymren igen.

Vid de kroniska öroninflammationerna kan du även komplettera en regelbunden rengöring med allerderm spot on som man sätter en halv liten pipett på huden på öronlappen till det skadade örat. Allerderm innehåller lipider som finns i naturlig frisk hud. Genom att tillföra dessa kan man laga den skadade hudbarriären.

Även de naturligt förekommande fetterna Shingolipider, som ingår i hundens cellmembran, kan man tillföra och på så vis ”laga” en skadad hud. Du hittar dessa helande lipider i Duxo produkterna. Micell Lösning är bland annat en öronrengöring som innehåller dessa ämnen samtidigt som lösningen har ett lågt PH.

Öronskabb och öroninflammation

Vid öronskabb kan man behöva använda flera preparat för att bli av med inflammationen och den rikliga vaxbildningen. Din veterinär måste även skriva ut ett recept på läkemedel för att ni skall bli av med de små djuren. Alla hundar och katter som bor i samma hushåll måste behandlas. För att man skall bli av med djuren måste även den rikliga vaxproduktionen fås bort, då behövs öronrengöringar med vaxupplösande effekt, till exempel CerumAural, Otoprof, Otoact eller clorhexyderm oto som rengör effetivt på djupet om det är mycket vax. De flesta andra öronrengöringar innehåller en del vaxxupplösande egenskaper också så vid lite mindre vax kan man använda dessa med en gång också. Ofta kan djuren få torra krustor på öronlapparna. Dessa kan man behandla effektivt med Duxo mjäll spot-on. Du lägger en liten mängd av lösningen på huden i öronlappens bas.

Hur rengör jag öronen

Du rengör genom att droppa ned rengöring i ingången till hörselkanalen. De flesta rengöringsflaskor har en mjuk eller trubbig pip så att hörselgången inte skadas vid rengöringen. Ofta trycker man bara till på flaskan så att det kommer in vätska i yttre hörselgången. Man skall använda rikligt med rengöring, du skall ”översvämma” hörselgången med rengöring för att rengöra ordentligt. De flesta tar även för lite antibiotika droppar vid behandlingen hudspecialister rekommenderar 12-14 droppar (0,3-0,5 ml) av örondropparna vid varje behandlingstillfälle.

För att rengöringen skall ha verkan i hela hörselgången måste man massera öronbasen i ca 10 sekunder. På detta vis sprider du ut och rengör hela hörselgången samt du förhindrar att hunden/katten direkt skakar på huvudet och att du istället får all vätskan på dig.  Överflödet kommer självmant komma ut i yttre hörselgången och öronlappen, vilken du torkar upp med en bommullstuss.

Du skall aldrig använda tops i hörselgången utan bara i öronlappen. Om du använder topps kan du få göra det om du endast rengör öronlappen och inte nere i hörselgången. Anledningen är framförallt att man kan skada örat mer om hunden/katten skakar på huvudet. I värsta fall går trumhinnan sönder. Det finns även en tendens att man bara ”puttar” in vaxet längre in i hörselgången.

Vissa milda rengöringar kan användas dagligen till exempel tidigt i en behandlingsomgång då irritation och sekret är rikligt förekommande. Man behandlar en gång till två gånger dagligen tills örongången ser ren ut sedan kan man behandla 2-3 gånger i veckan eller enligt din veterinärs rekommendation.

Om din katt eller hund är svår att behandla- välj produkt med längre verkan

Det kan vara svårt att få rengöra öronen ofta. Om du har svårt att få rengöra och behandla din hunds eller katts öron. Tyvärr är det så att du måste få ut sekret och vax till en början. Där i gömmer sig bakterier och svampar. Använd en vaxlösande produkt som tex otoact eller clorhexyderm oto. Efter att de värsta vaxet/sekretet har försvunnit använd då någon produkt som har längre verkan som till exempel  peptivet oto gel.

Svårbehandlade öroninflammationer

Peptivet oto gel är en mycket effektiv gel som oskadliggör bakterier och svampar på ett effektivt vis att ofta antibiotika ofta inte behöver användas. Peptivet är även bra att använda som komplement vid svårbehandlade öroninflammationer. Du använder först en vaxupplösande rengöring för att göra örat är fritt från sekret. Sedan använder du peptivet gel efter att du har trokat ut överskottet av rengöring från  den första lösningen. Peptivet oto använder du varannan dag och rengöringar som löser upp vax och tar bort sekrek kan du behöva använda 1-2 gånger dagligen vid behov. Hör med din veterinär vad ditt djur behöver.

Peptivet oto gel har i studier visat sig vara effektivt mot flera mycket svårbehandlade öroninflammationer så som pseudomonas, e.coli, proteus mirabillis, Stafylokockus imtermedius, malassezia, candida, streptokockus agalactiae samt MRSA.

Kan det finnas orsaker till att mitt djur får tillbaka sina öroninflammationer

Om ditt djur ofta får öroninflammationer så kan det finnas bakomliggande orsaker till detta. Ibland kan orsaken vara en annan sjukdom, anatomiska orsaker eller orsaker som beror på hundens/kattens beteende. Några orsaker till återkommande öroninflammationer:

Hur ditt djur är skapt - vissa hundar med hängande öron eller mycket päls/hår i öronen har större tendens till att få öroninflammationer då detta skapar en fuktigare och mer gynnsam miljö för bakterier och svampar. Exempel är cockerspaniel och pudel

Allergi hos hund och katt - foderallergi och luftburen allergi ger hos hund och katt ofta en inflammatoriskt reaktion i huden (även öronen). Om hunden/katten äter något som den är allergisk emot eller om den är allergisk mot luftburna partiklar så som pollen, får djuret återkommande reaktioner i hud/öron. Din hund/katt kan behöva genomgå en eliminationsdiet med ett hydrolyserat foder eller ett mono-foder, för att ställa diagnos foderallergi. Exempel på dessa foder är Hypoallergenic katt eller hund, hills z/d katt eller hund, Purina HA för katt eller hund, Solo allergifoder för kanin eller vaktel. Vid luftburen allergi kan din veterinär ställa diagnosen genom att ta blodprov.

Hormonella sjukdomar - vissa hormonella sjukdomar som till exempel hypo- och hypertyreos kan ge hudproblem. Din veterinär kan ta blodprov för att se om ditt djur har drabbats av en sådan sjukdom.

Miljön & beteende - om din hund badar ofta så kan detta bidra till att den får återkommande inflammationer. Man kan ibland förebygga problem genom att rengöra öronen efter bad med mild rengöring så som Otozyme ear wash, micell lösning. Om ditt djur springer mycket bland högt gräs, på åkrar med mogna sädesslag så kan risken för främmande kroppar så som ax och grässtrån som kommer in i hörselkanalen öka.

För hundar och katter som har problem med sina öron så kan man ibland förebygga öroninflammationer genom att rengöra öronen var 10-14 dagar. Beroende på vad för bakterie eller svamp ditt djur brukar få kan man välja lite olika rengöringar. Otozyme ear creme är en mild kräm som även rengör och lindrar denna kan man eftr rengöring ta och massera in i hörselgången för att förebygga problem. För hundar och katter med allergier kan öronrengöring tillsammans med kortisondroppar utskrivet från veterinär var 14 dag vara ett sätt att förhindra att en öroninflammation bryter ut. På detta vis kan vi förhindra att djuret behöver antibiotika.

 

 

 

 

Dela detta innehåll