Kategorier

Erbjudande

Om oss

Katter som klöser mycket - är de stressade?

Publicerad: 2017-06-08 19:27:46
Kategorier: Katt Rss feed

Katten - en liten jägare som även är jagad

Katter är unika djur på många vis –katten är en skicklig jägare men katten kan också bli jagad av större jägare, vilket gör att katter måste ha en mängd olika beteenden och försvarsstrategier. Katter är självständiga och att kunna undvika fara är grundläggande för dem. Katters dubbla liv som byte och jägare, gör att de snabbt måste kunna byta mellan en rad olika skyddande beteenden för att kunna anpassa sig. Att Katter då gillar att ha kontroll och undersöker sitt revir för att upptäcka eventuella faror. kan vi bättre förstå med denna bakgrund. Katter kommunicerar framförallt med 4 sinnen: taktilt, lukt/doft, visuellt och med vokalisering. Alla dessa kanaler av kommunikation används för att till exempel undvika konflikter.

 

Katter vill ha kontroll i sitt revir

Katter organiserar sitt revir i flera olika områden dels områden som den kan dela med andra katter och dels områden där katten vill vara själv. Klösmarkeringar kan alltså vara ett sätt att visa “här vill jag vara ifred”. För katten är det ännu mer viktigt att kemiskt/ med dofter markera sitt revir än den fysiska uppdelningen av reviret.

 

Lukten viktig för att kommunicera

Luktsinnet som kommunikationsmedel till exempel i form av feromoner är ett effektivt och viktigt sätt för katten att både skapa trygghet och för att undvika konflikter i hem med många katter eller i katttäta bostadsområden. Katter lämnar doftspår från ytliga körtlar i huden på kattens tassar då den kloar.  Doftferomonerna uppfattas av andra katter och är ofta inte kännbart för den vanliga mänskliga näsan. Katten signalerar till andra katter att reviret redan är upptaget. Att klösa är alltså både en visuell och en olfaktorisk signal. Den sistnämnda kanske många kattägare inte vet om och då katterna lämnar sina “hemliga meddelanden” i områden som har betydelse för katten men som kanske är “olovliga” för kattägaren kan det uppstå problem.

 

Dofter kan öka trygghet hos katten

Katter är självständiga och att kunna undvika fara är grundläggande för dem. Katter gillar att ha kontroll och undersöker sitt revir för att upptäcka eventuella faror.

 

Det finns doftmarkeringar för att hålla andra katter borta från reviret till exempel markering med urin eller avföring samt klösferomonerna. Dessa luktsignaler är är även synliga för andra katter och talar då ett tydligare språk- “här är mitt kvarter!” Sedan finns det feromoner som ökar kattens igenkänning av området och därmed tryggheten. Då katten går sina promenader i sitt revir eller i hemmet, gnider den ansiktet på föremål eller personer och på så vis utsöndar den feromoner som är till för att öka tryggheten. Dessa feromoner är till för kattens egen självkänsla och inte för andra katter.

Bilden visar grannens katt som klösmarkerar sitt revir. Felix som katten heter, inger respekt hos alla grannskapets katter! Katterna vet precis var gränsen till Felix revir går. Det är: “hit men inte längre”.

Vi har en härlig liten sköldpaddsfärgad katt, Kajsa, som nästan flyttat in till oss som brukar ligga på den för oss osynliga gränsen till Felix revir och speja efter den stora katten.

Kajsa går alltid samma turer runt granskapet och då och då strycker hon sitt ansikte på föremål för att lämna sina lugnande ansiktsferomoner för känna sig mer trygg på sina vandringar. Felix, Kajsa och katterna i grannskapet har hittat en “terrorbalans” där de via olika doftmarkeringar kan undvika konflikter med den stora läskiga Felix.

Klösa är naturligt

Förts och främst så klöser inte katten för att den vill ha världsdominans och förstöra ditt hem J Katter klöser på dina möbler för att den använder dessa som klöspinne eller för att den klösmarkerar.

 

Det är naturligt att klösa. Att klösa hjälper att behålla friska klor och katten tränar sina muskler i frambenen. Dessutom markerar den synligt och med doft att “detta är mitt område, här bor jag”.

Att få klösa och klösmarkera är för ett djur som katten är ett sätt att undvika att hamna slagsmål vilket skulle kunna skada katten eller som katten ser det “äventyra överlevnaden”. Att kunna lägga ut små meddelanden på ett säkert avstånd i form av klösmarkeringar, är viktigt för kattens trygghet och självkänsla. Man tror att klösandet även ger katten någon form av fysisk träning för muskler.  Lösa klor trimmas även vid ”kloandet”.

Överdrivet klösande- otrygg katt?

Överdrivet klösande kan indikera att det finns en spänning i hemmet mellan katter i hushållet eller katter utomhus.

Behandla grundorsaken till problemet

Som vi nämnt innan är klösa är ett viktigt beteende för att upprätthålla sitt revir. Ökad revirmarkering utlöses nästan alltid av att katten känner sig osäker på grund av något. Att hålla ett revir kan vara stressigt för en katt, denna stress kan trigga klösmarkeringar. Det kan vara en av grannens katter som kommer in på kattens revir. Både katter med låg stresströskel och dominanta katter kan stressas av att kringboende katter kommer in på deras revir. Det kan även vara katter inom samma hushåll som triggar klösmarkeringarna. Olovlig klösmarkering vid tillskott av nya katter eller i hushåll med många katter, kan vara ett tecken på att det finns för dåliga klösmöjligheter men även ett tecken på att kattens behov av att kunna gå undan/vara själv, känna sig säkert inte uppnås. I många fler-katthushåll så uppfylls inte katternas behov till fullo. Ju fler katter desto fler resurser krävs i hela hushållet. Använd Feliway FRIENDS om du har oroligheter mellan olika katter i hushållet. Om din katt klöser för att den är osäker på någon förändring i hemmet kan du istället använda Feliwayspray.

Dessa problem behöver lösas för att minska stress och sedan minska klösmarkeringarna. För att minimera stress, se alltid till att kattens grundbehov är uppfyllda:

  • Tillgång till mat och vatten - dessa skall placeras så katten om den är blyg kan dricka och äta på flera ställen i hushållet. Det samma gäller om man har fler katter så skall man placera skålar så alla katterna kan äta i fred även de ranglåga katterna.
  • Tillgång till gömställen - katter tycker om att ligga lite högre och titta ned på omgivningen. Klätterträd med flera avsatser är en bra lösning.
  • Tillgång till kisslåda - alla katter skall ha en låda är grundregeln. Vissa katter som är blyga tycker om att se sina kattkompisar och även människor då de gör sina behov. Om du inte vet vilket behov din katt har se till att ha en kattlåda med tak och en utan tak där katten kan se omgivningen och eventuella hot. Placeringen av lådan är även viktig. Du kan ha en kattlåda på toaletten men om du har en blyg katt eller ranglåg katt så kan katten bli osäker att gå på lådan som blir svårtillgänglig inne i ett rum. Bättre är då att placera den i ett hörn där katten har fri sikt framför sig och slipper eventuella bakhåll!
  • Klösmöjligheter- läs alla tipsen om hur ett bra klösträd ser ut.
  • Lek – att leka är viktigt för katter. Att få leka minskar stress. Det är viktigt att alla katter även ranglåga katter får möjlighet att leka. Vissa katter vill inte/vågar inte leka i närvaro av andra katter i hushållet. Då kan man behöva ”schemalägga” lektiden så att även blyga katter får leka.

läs mer om hur du får din katt att sluta klösa på fel ställen i vår artikel.

 

Dela detta innehåll