Kategorier

Erbjudande

Om oss

Hjälp min katt har fnatt! Har min katt epilepsi?

Publicerad: 2017-02-26 14:57:55
Kategorier: Katt Rss feed

Hur upptäckte man att äldre katter kan drabbas av en ny form epilepsi?

Kattägare i tog kontakt med Icatcare (en internationell organisation som arbetar för Kattvetenskap och ökat djurskydd för katter) och frågade om de visste varför deras äldre katter fick fnatt då de hörde högfrekventa plötsliga ljud.  Kattägare beskrev att deras äldre katter fick fnatt efter att till exempel prasslat med aluminiumfolie eller knappandet på tangentbordet på datorn. 

Efter att flera kattägare hört av sig bad man ett specialistdjursjukhus i Stor Britannien undersöka saken närmare i en studie.  Veterinärerna undersökte flera katter runt om i världen med liknande symptom och studien kom fram till att katterna hade ett slags ljudutlöst anfall, så kallad Feline Audiogenic Reflex Seziure (FARS). Man kallade även anfallet ”tom och jerry syndrom” för att den tecknade figuren Tom ofta är lättskrämd och kan reagera på höga ljud genom att ofrivilligt hoppa till.

 Olika slags epilepsifall

De katter som drabbas av ljudutlösta anfall kan få 3 olika slags epileptiska anfall.

 1. Generaliserat anfall som omfattar hela kattens kropp. Detta är de anfall som vi tycker är typiska då vi tänker på epilepsi. Katten blir stel i kroppen och tappar medvetandet.
 2. Frånvaro anfall vilka kan vara upp till någon halv minut. Katten kan sitta och verka helt frånvarande
 3. Monokloniska anfall som kan börja med att involvera ett ben eller kroppen eller att bara ansiktet eller ett enda ben är påverkat av anfallet. De kan se ut som katten rycker till.

 

Vilka katter drabbas av Tom och jerry syndrom?

I studien såg man att FARS drabbade äldre katter ofta katter över 15 år. Fler birmor drabbades också av syndromet.

 Kan ljud ge anfall?

Även andra djur kan få krampanfall som utlöses av ljud. Människor kan få reflexutlösta anfall efter ljud ofta som frånvaro anfall. Det finns även några hundraser som har liknande monoklona epilepsianfall som är reflexutlösta av ljud eller ljus. Lagotto har en medfödd juvenil form av epilepsi och den lilla strävhåriga taxen är en annan ras som kan ha en form av reflexutlöst epilepsi.

 Hur får katterna sina anfall?

Ett anfall utlöses som en reflex från ett hög frekvent ljud. För vissa katter ger ett högre ljud mer omfattande anfall. Det typiska med FARS är att katterna får så kallade monokloniska anfall som ofta ter sig som att katten plötsligt rycker till efter ett högt ljud. Ibland om ljudet pågår en längre tid kan dessa anfall övergå till att hela kattens kropp krampar.

Hos katterna i studien startade anfallen med att det ryckte i huvudet och nacken men ibland kunde ryckningarna sprida sig till ryggen, frambenen och/eller bakbenen. De flesta anfall pågår inte längre än 30 sekunder men kommer ofta som en samling anfall.

 Vilka ljud kan få din katt att rycka till som Tom och Jerry?

I studien med de 100 katterna med FARS undersökte man vilka slags ljud som kunde utlösa ”tok-fnatt”. Uppifrån och ner listar vi de ljud som var vanligast och hur stor andel av katterna som fick ”tok-fnatt” av just dessa ljud.

 • prasslande aluminiumfolie - 82 katter
 • metall sked som ramlade ner i en kreamikskål- 79 katter
 • klingande glas – 72 katter
 • prasslande papper eller plast – 71 katter
 • knappande på tangentbord eller musklickande – 61 katter
 • skramlande med mynt eller nycklar – 59 katter
 • trummande med långa naglar på hård yta – 38 katter
 • klickande/smackande ljud med kattägarens tunga – 28 katter
 • ljudet då man drar av ett ark aluminiumfolie från förpackningen – 12 katter
 • ljudet från den digitala väckarklockan – 6 katter
 • kardborrband – 6 katter
 • ljudet från en braständare eller ljudet då man tänder sin gasspis – 4 katter
 • ringsignal från mobiltelefon – 4 katter
 • rinnande vatten- 2 katter
 • ljudet från då en hund kliar sig med baktassen i nacken/halsbandet – 2 katter
 • ljudet från en printer – 2 katter
 • ljudet från en sprakande brasa- 2 katter

 Många katter med FARS är döva eller har nedsatt hörsel!

Då FARS drabbas äldre katter är det vanligt att katterna har andra åldersrelaterade sjukdomar så som njursvikt, hypertyreos, diabetes och nedsatt hörsel. Även de katter med nedsatt hörsel eller som drabbats av dövhet fick de ljudutlösta anfallen.

 Varför är katter så mottagliga för ljudutlösta anfall?

Katter kan uppfatta fler ljud än vissa andra djurslag. De kan höra höga ljud, så kallade ultraljud (runt 40 Hz). Både katter och möss kommunicerar med ultraljud. Som den perfekta jägaren katterna är så tror man att katter under evolutionen utvecklat hörseln just för detta sekundära ljud spektrum för att lättare kunna fånga möss, råttor och andra gnagare.

Högfrekventa ljud som vi omger oss av i vår vardag, så som klickande på tangentbord, klingande i glas, kan kännas obetydliga för oss men för en katt som är känsliga för dessa höga ljud frekvenser kan de vara skrämmande.

 Äldre katter kan vara mer känsliga för skador i hörselorganet på grund av deras ålder och att de kan ha utsatts för högre ljud. Man har sett att hörselskador framförallt skadat områden i hörselorganet som mottar ljudfrekvenser som är förknippade för oss människor som vardagsljud men att den delen som mottar hög frekventa ljud fortfarande är oskadd hos katterna. Kattägarna tror att deras djur är helt döva men att de i själva verket kan höra det övre spektrat av ljud.

 Veterinärerna som ledde studien funderade över om den nedsatta hörseln och dövheten kan påverka just att dessa katter fått ljudutlösta anfall.

 Behandling av reflex utlösta anfall

Att försöka undvika vissa av ljuden minskar så klart anfallen men ibland kan det vara svårt att bli av med alla högfrekventa ljud som vi omger oss med i vår vardag.

I studien av de 100 katterna provade man att behandla med 2 olika epilepsimediciner för människor. Det ena läkemedlet, keppra verkade lovande och kunde minska anfallen hos den större delen av katterna. Här behövs fler undersökningar hur läkemedlet skulle kunna användas i behandlingen av FARS hos katter.

Förenkla livet för den döva katten

Det finns många saker du kan göra i vardagen för att förenkla livet för äldre katter med dålig hörsel.  Katter är mästare på att kompensera med sina övriga sinnen om den har ett handikapp som till exempel nedsatt hörsel. Katter har väldigt bra syn och luktsinnet är även mer utvecklat än hos oss människor. Lär dig mer tips om hur du kan hjälpa den döva katten.

 

 

 

 

Relaterade produkter

Dela detta innehåll