Renalzin

Ny

För katter med kronisk njurinsufficiens. Vid njursvikt får katten svårt att reglera bla. fosfor, tillskott av fosfor i fodret kan då skada njurarna ytterligare. Renalzin binder upp fosfor som de får i sig via maten.  Renalzin blandas lätt i maten.

Mer detaljer

190,00 kr

  • 50 ml
  • 150 ml

Mer information

Använding


Vid kronisk njurvsikt är intaget av  fosfat viktigt att minska för kattens livskvalitet och ökad livslängd. Katter med njursvikt har ofta problem med att reglera sina lektrolyter vilket innebär att de kan få både över och underskott av olika ämnen. Calicium är en elektrolyt som katter kan få för mycket i blodet av på grund av att njurarna vid nedsatt njurfunktion inte kan utsöndra ämnet lika bra som innan. Vissa fosfatbindare innehåller calcium. Dessa skall man inte ge om katten har ett överskott av calicium. Renalzin innehåller INTE calcium utan har en aktiv fosfatbindare som kallas LantanumKarbonat. På humansidan har man gått över till att använda denna aktiva substans för att reglera fosfatintaget hos njurpatienter istället för fastfatbindare som innehåller calcium. Hemveterinären har fokus på njursjukdomar hos katt och säljer därför inte andra fosfatbindare.

Innehåll


Renalzin innehåller en smaklig form av fosfatbindaren LanthanumKarbonat. Den innehåller även toxinbindaren Kaolin samt antioxidanten vitam E. Med normaldoseringen av renalzin får katten sitt dagliga behov av vitamin E tillgodosett.

Dosering

Flaskan gör doseringen lätt. 1 pumpslag = 1 ml. Dosering: 2 - 4 ml/dag. Initialt 2 ml/dag och kan ändras efter behov. Indledningsvis i upp till 6 månader. Veterinär bör rådfrågas före användning eller före en förlängning av användningstiden.

Förpackningsstorlek

Finns i två förpackningar: 50 ml och 150 ml.

Läs mer i vår artikel om fosfatbindare.

Kunder som köpt denna produkt köpte också: